Aktuality

  21. 8. 2018

Sociální zemědělství v Evropských zemích

Ministerstvo zemědělství ČR Jiří Netík Předseda Pracovní komise sociálního zemědělství Vás srdečně zve na mezinárodní seminář Sociální zemědělství v Evropských zemích Současná situace, komunikace a propojení s rozvojem venkova Datum a místo konání: 10. – 11. 9. 2018, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, číslo místnosti...

více
  17. 8. 2018

Sociální zemědělství - Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství/podnikání v ČR

Celostátní sít pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství Vás srdečně zvou na 4 workshopy na téma Sociální zemědělství/podnikání - praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství v ČR. Termíny a místa konání jednotlivých akcí můžete sledovat zde .  ...

více
  16. 8. 2018

Sociální podnikání a místní komunity - konference na Vysočině

Přijďte na konferenci, kde se sejdou stávající i budoucí sociální podnikatelé, politici, zástupci obcí a neziskového sektoru z Vysočiny. Sociální podnikání zaznamenává v České republice masivní rozvoj. Po více než 10leté historii už pomalu odrůstá z dětských nemocí a profiluje se jako významný pilíř sociální ekonomiky. Cílem této konference je ukázat na...

více
  6. 8. 2018

Hradec Králové - Podnikatelský plán a aktualizace výzvy Podpora sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá dne 4. 9. 2018 seminář na téma "Jak zpracovat podnikatelský plán a aktualizace výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání v OPZ". Seminář se uskuteční od 10:00 do 13:30 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v místnosti P1.906. Prezentujícím v první části semináře bude Mgr. Svatava Škantová...

více
  1. 8. 2018

Aktuálně: Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Dne 1. 7. 2018 byla aktualizovaná Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Změny se týkají zejména umožnění rozvoje stávajících podnikatelských aktivit (sociálních) podniků a dále cílových skupin. Upozorňujeme, že změny v oblasti cílových skupin zcela nekopírují změny výzvy č. 129 OPZ Podpora sociálního podnikání...

více
  30. 7. 2018

Seminář Nové možnosti podpory pro zemědělce - sociální podnikání

Sociální zemědělství - návrh systému opatření pro podmínky ČR Vás srdečně zvou na seminář Nové možnosti podpory pro zemědělce (sociální zemědělství) Kdy: 13. září 2018 Obecní úřad Radešínská Svratka, Radešínská Svratka 134, 592 33 Radešínská Svratka Seminář se uskuteční pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního pro...

více
  26. 6. 2018

Seminář pro žadatele k výzvě č. 129 IX

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání. Trvání akce: 10. 7. 2018 09:30 — 12:30 Místo konání: Praha Ulice: Na Poříčním právu 376/1 , Klub v přízemí Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování ...

více
  21. 6. 2018

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2018

ČSOB v grantovém programu podporuje stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Jejím partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s. Dosud bylo částkou 4,5 milionu korun podpořeno 31 sociálních podniků. Grantové řízení 2018 Vyhlášení: 20. června 2018 Uzávěrka pro...

více
  21. 6. 2018

Česká spořitelna se dohodla s Evropským Investičním Fondem: sociální podniky získají přístup k 12 milionům euro

Tisková zpráva České spořitelny Vůbec poprvé získávají sociální podniky v Česku reálnou finanční podporu ze strany EU. Česká spořitelna podepsala s Evropským Investičním Fondem (EIF) záruční smlouvu pro sociálně prospěšné podnikání, které výrazně zvýší dostupnost financování pro podnikání se sociálním přesahem v České republice. Evropská...

více
  12. 6. 2018

Aktuálně: Revize výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání

Dovolujeme si Vás informovat, že došlo k revizi výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání. Revizí nastaly tyto zásadní změny:  rozšíření okruhu podporovaných aktivit - nově mohou být podporovány mj. rozvojové stávající podnikatelské aktivity (sociálních) podniků rozšíření cílových skupin o osoby,  které byly příjemcem příspěvku na...

více
  24. 5. 2018

Praha: Seminář k výzvě č. 38 - Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

Rádi bychom Vás informovali o aktualitách z Operačního programu Praha - pól růstu České republiky. Zveme žadatele na seminář, který jsme připravili k výzvě č. 38 - Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť.   Termín konání: 27. 6. 2018, od 9:00 do 12:00 hod. Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110...

více
  21. 5. 2018

Mediální seminář pro sociální podnikatele 7.6. 2018

  Zveme vás na seminář pro nové a začínající sociální podnikatele, které zajímá možnost jak proniknout do mediálního prostředí a rádi by se o ní dozvěděli více. KDY: 7. 6. 2018, 9:30 - 15:00   KDE: budova MPSV, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zasedací místnost č. 323 KDO: Ivana Kozáková PhDr.Ivana Kozáková je...

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.