Financování

Moravskoslezský kraj – podpora sociálního podnikání

Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě ke krajům s vysokou mírou nezaměstnanosti. S ohledem na tuto skutečnost činí Moravskoslezský kraj řadu kroků s cílem snížit míru nezaměstnanosti napříč regiony a odvětvími. Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vyvíjí aktivity v rámci snižování nezaměstnanosti. Rozvíjí v Moravskoslezském kraji síť sociálních...

více

Pardubický kraj - Program podpora sociálního podnikání

Záměrem vyhlášeného programu je podpora sociální ekonomiky na území Pardubického kraje s cílem zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje.

Cílem programu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících...

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.