Financování

Moravskoslezský kraj – podpora sociálního podnikání

Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě ke krajům s vysokou mírou nezaměstnanosti. S ohledem na tuto skutečnost činí Moravskoslezský kraj řadu kroků s cílem snížit míru nezaměstnanosti napříč regiony a odvětvími. Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vyvíjí aktivity v rámci snižování nezaměstnanosti. Rozvíjí v Moravskoslezském kraji síť sociálních...

více

Pardubický kraj - Program podpora sociálního podnikání

Záměrem vyhlášeného programu je podpora sociální ekonomiky na území Pardubického kraje s cílem zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje.

Cílem programu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících...

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.