Publikace

World cooperative monitor - Exploring the cooperative economy (2023)

World cooperative monitor - Exploring the cooperative economy (2023)

Mezinárodní družstevní svaz (ICA) připravil ve spolupráci s Evropským výzkumným ústavem pro družstevní a sociální podniky (Euricse) nové vydání pravidelné publikace ...

vícestáhnout
Publikace k 10 letům sociálního zemědělství v ČR

Publikace k 10 letům sociálního zemědělství v ČR

Publikace vydaná při příležitosti desetileté soustavné podpory sociálního zemědělství v České republice. ...

vícestáhnout
Případová studie vybraných sociálních podniků

Případová studie vybraných sociálních podniků

Případová studie dvou vybraných sociálních podniků a analýzy dopadů k aplikaci návrhu zákona o registrovaném sociálním podniku.  ...

vícestáhnout
Posouzení vybraných otázek v souvislosti s přípravou zákona o sociálním podnikání

Posouzení vybraných otázek v souvislosti s přípravou zákona o sociálním podnikání

Studie zpracovává dílčí analýzy a vyhodnocení, které budou ze strany MPSV následně použity pro zpracování hodnocení dopadů regulace dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů...

vícestáhnout
Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR  2022

Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR 2022

Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR, které realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v roce 2022 . Cílem šetření bylo...

více
Dotazníkové šetření sociálních podniků 2019

Dotazníkové šetření sociálních podniků 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) realizovalo na konci roku 2019 dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR . Cílem šetření bylo získat...

vícestáhnout
Sociální zemědělství dokument

Sociální zemědělství dokument

Farma může být prostorem pro terapie, sociální služby, vzdělávání, výuku, setkávání se v komunitě a integrační nebo chráněná pracovní místa. Místo, kde se mladí lidé mohou...

více
Zpráva o stavu sociálního podnikání v ČR 2018

Zpráva o stavu sociálního podnikání v ČR 2018

Studie Tematické sítě pro sociální ekonomiku ČR . Jejím cílem je plasticky popsat a zobrazit dosavadní vývoj a současný stav sociální ekonomiky v České republice a prostředí, v...

více

Vyhodnocení šetření sociálních podniků podpořených v OP LZZ - dodatek 2018

Oddělení evaluací MPSV provedlo v průběhu července 2018 elektronické dotazníkové šetření mezi sociálními podniky, které čerpaly podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v letech 2009 až 2015. Toto šetření navazovalo na rozsáhlejší dotazníkový průzkum z roku 2016 a došetření z roku 2017. Cílem šetření bylo zmapovat situaci...

více

Studie CIRIEC-CESE: Nedávný vývoj sociální ekonomiky v Evropské unii

Studie s názvem „Nedávný vývoj sociální ekonomiky v Evropské unii“, kterou zadal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a kterou vypracovalo středisko CIRIEC.

Studie se zaměřuje na tři oblasti:
- sociální ekonomika a nově vznikající koncepty/hnutí,
- veřejné politiky v širším smyslu, které byly v posledních letech na úrovni členských států
i celé EU...

více

OECD study: Boosting social entrepreneurship and social enterprise creation Unlocking the potential of social enterprises in the Czech Republic

This report has been prepared as part of the OECD/LEED project on “Boosting social entrepreneurship and social enterprise creation” (2011).

A team comprising members of the OECD LEED Secretariat and external experts visited the Czech Republic in June 2015 for a study visit, to examine the role, both real and potential, of social entrepreneurship and social
enterprise, and the support which...

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.