Publikace

Publikace k 10 letům sociálního zemědělství v ČR

Publikace k 10 letům sociálního zemědělství v ČR

Publikace vydaná při příležitosti desetileté soustavné podpory sociálního zemědělství v České republice. ...

vícestáhnout
Případová studie vybraných sociálních podniků

Případová studie vybraných sociálních podniků

Případová studie dvou vybraných sociálních podniků a analýzy dopadů k aplikaci návrhu zákona o registrovaném sociálním podniku.  ...

vícestáhnout
Posouzení vybraných otázek v souvislosti s přípravou zákona o sociálním podnikání

Posouzení vybraných otázek v souvislosti s přípravou zákona o sociálním podnikání

Studie zpracovává dílčí analýzy a vyhodnocení, které budou ze strany MPSV následně použity pro zpracování hodnocení dopadů regulace dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů...

vícestáhnout
Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR  2022

Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR 2022

Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR, které realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v roce 2022 . Cílem šetření bylo...

více
Dotazníkové šetření sociálních podniků 2019

Dotazníkové šetření sociálních podniků 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) realizovalo na konci roku 2019 dotazníkového šetření sociálních podniků v ČR . Cílem šetření bylo získat...

vícestáhnout
Sociální zemědělství dokument

Sociální zemědělství dokument

Farma může být prostorem pro terapie, sociální služby, vzdělávání, výuku, setkávání se v komunitě a integrační nebo chráněná pracovní místa. Místo, kde se mladí lidé mohou...

více
Zpráva o stavu sociálního podnikání v ČR 2018

Zpráva o stavu sociálního podnikání v ČR 2018

Studie Tematické sítě pro sociální ekonomiku ČR . Jejím cílem je plasticky popsat a zobrazit dosavadní vývoj a současný stav sociální ekonomiky v České republice a prostředí, v...

více

Vyhodnocení šetření sociálních podniků podpořených v OP LZZ - dodatek 2018

Oddělení evaluací MPSV provedlo v průběhu července 2018 elektronické dotazníkové šetření mezi sociálními podniky, které čerpaly podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v letech 2009 až 2015. Toto šetření navazovalo na rozsáhlejší dotazníkový průzkum z roku 2016 a došetření z roku 2017. Cílem šetření bylo zmapovat situaci...

více

Studie CIRIEC-CESE: Nedávný vývoj sociální ekonomiky v Evropské unii

Studie s názvem „Nedávný vývoj sociální ekonomiky v Evropské unii“, kterou zadal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a kterou vypracovalo středisko CIRIEC.

Studie se zaměřuje na tři oblasti:
- sociální ekonomika a nově vznikající koncepty/hnutí,
- veřejné politiky v širším smyslu, které byly v posledních letech na úrovni členských států
i celé EU...

více

OECD study: Boosting social entrepreneurship and social enterprise creation Unlocking the potential of social enterprises in the Czech Republic

This report has been prepared as part of the OECD/LEED project on “Boosting social entrepreneurship and social enterprise creation” (2011).

A team comprising members of the OECD LEED Secretariat and external experts visited the Czech Republic in June 2015 for a study visit, to examine the role, both real and potential, of social entrepreneurship and social
enterprise, and the support which...

více
Dotazníkové šetření sociálních podniků 2015

Dotazníkové šetření sociálních podniků 2015

P3 – People, Planet, Profit o. p. s. uskutečnila již potřetí telefonické dotazování za účelem zmapování situace sociálních podniků v ČR. Bylo provedeno 151 rozhovorů s vedoucími...

vícestáhnout

Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.