Vyhlášena výzva 024 Podpora sociálního podnikání (1)

Podpora sociálního podnikání (1) Číslo: 024 Platnost od: 20. 9. 2022 10:00 Platnost do: 20. 10. 2023 10:00 Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 9. 2022 10:00 Alokace v Kč: 350 000 000 Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování Typ výzvy: otevřená Priorita: 2 Sociální více

Pardubice - Konference „Budoucnost sociálního podnikání v ČR – inspirace, vize a zkušenosti z České republiky a Slovenska“

Pozvánka na konferenci „Budoucnost sociálního podnikání v ČR – inspirace, vize a zkušenosti z České republiky a Slovenska“. Akci pořádá Pardubický kraj s regionální kanceláří agentury CzechInvest. Konference se uskuteční v pondělí 19. září 2022 v Pardubicích v kongresovém sále Atrium Paláce Pardubice. Pardubický kraj se dlouhodobě a systematicky zabývá více

Nábor externích hodnotitelů žádostí o podporu v OPZ+

ŘO OPZ+ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu v OPZ+, k registraci. Požadavky na hodnotitele jsou uvedeny v dokumentech níže: Výzva je otevřena pro specifické cíle 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 OPZ+, text výzvy je uveden ZDE Registrace je možná do 22.7.2022, registrační formulář naleznete ZDE Postup pro více

Výzva EaSI/ESF+, integrované a inkluzivní přístupy k sociální inovaci

Evropská komise uveřejnila další výzvu ve Složce Zaměstnanost a sociální inovace ( EaSI ) Evropského sociálního fondu plus ( ESF+ ). Cílem  výzvy je vyvinout a otestovat integrované a inkluzivní přístupy k sociální inovaci – zejména ve školách nebo školicích střediscích, v zaměstnání nebo v místních komunitách. Mezi očekávané  více

Pozvánka na Sympozium Živé zemědělství

Zajímá vás udržitelné a ekologické zemědělství? Jak se dá sociálně farmařit a jaké zkušenosti mají nejen čeští sociální farmáři? Srdečně zveme na druhý ročník sympozia Živé zemědělství, které se koná 4. – 5. března 2022 v Národním zemědělském muzeu v Praze. Důležitou součástí dvoudenní akce věnované udržitelnému zemědělství je právě blok více

„Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek, 2. vydání“ (Buying Social 2021)

Cílem tohoto průvodce je pomoci veřejným zadavatelům a podpořit osvědčené postupy. Jedná se o nezávazný dokument, který nemá vliv na práva a povinnosti stanovené v právních předpisech EU. Podléhá vývoji praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek a judikatuře Soudního dvora Evropské unie, který je jediným orgánem příslušným k autoritativnímu více

Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice - Jacques Defourny, Marthe Nyssens

Marie Dohnalová a Kateřina Legnerová, expertky pro sociální podnikání, publikovaly dvě kapitoly v knize Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice (editovali Jacques Defourny, Marthe Nyssens) vydané nakladatelstvím Routledge. Jedna kapitola má název: Sociální podnikání v České republice: dědictví a nový vývoj. Druhá kapitola je s více

Evropská komise: Veřejná diskuse k Akčnímu plánu sociální ekonomiky

Evropská komise na podzim příštího roku zveřejní nový Akční plán sociální ekonomiky a v rámci jeho přípravy zahájila v březnu veřejnou diskusi. Cílem této iniciativy je vytvořit příznivé podmínky pro sociální ekonomiku a sociální podnikání, pro které jsou charakteristické kolektivními zájmy a sledování sociálních a environmentálních cílů. V roce 2011 více

Testování zaměstnanců – dotazy

K četným dotazům na povinnost testování zaměstnanců sociálních podniků, které jsou součástí většího subjektu, zpravidla spolku nebo ústavu.

Nařízení vlády ukládají povinnost testování zaměstnanců (od 15.3. v pásmu od 10 – 50 osob) zaměstnavatelům ve smyslu zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, není tedy důležitá právní forma zaměstnavatele....

více

Dopis 27 ministrům práce a sociálních věcí

Aliance na obhajobu evropského pilíře sociálních práv, jejímž členem je několik významných evropských asociací včetně Social Economy Europe a Social Platform, vydala 22.2. 2021 společné prohlášení, které adresovala všem 27 ministrům práce a sociálních věcí. Dopis s tímto prohlášením byl doručen také Janě Maláčové a zde se můžete seznámit s jeho překladem... ...

více

Ministryně Jana Maláčová podepsala Toledskou deklaraci

Dne 4. 12. 2020 konala pod záštitou monitorovacího výboru EU konference, která se zabývala především problematikou role sociální a solidární ekonomiky v rámci oživení po pandemii Covid-19 a budoucí sociální dimenzi EU. Dále se diskuze zaměřovala na udržitelnost nové ekonomiky a sociálního kontextu, kdy je sociální ekonomika považována za příklad udržitelného...

více

Den sociálního podnikání na Vysočině

proběhne 16. září 2020 v Městské knihovně Jihlava, Hluboká 1, v rámci projektu „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098, ve spolupráci s KOUS Vysočina, z. s.

Cílem je prezentovat příklady dobré praxe z oblasti sociálního podnikání a sociálního zemědělství. Uvítáme účastníky z řad...

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2023 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.