OTESTUJTE SE

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

Identifikátor sociálních podniků je mechanismus, který na základě současně využívaných definicí indikuje, nakolik je váš podnik sociální.
Otázky jsou zpracované podle tabulky MPSV Principy integračního sociálního podniku a jsou upravené také pro neintegrační sociální podnik. 
 
Výstupem je vyhodnocení toho, do jaké míry váš sociální podnik naplňuje principy sociálního podniku. Hodnocení si můžete stáhnout v pdf.
 
Hodnocení má 5 částí: společensky prospěšný cíl, sociální princip, ekonomický princip, environmentální princip a místní princip. Vyhodnocuje se jak každá část samostatně, tak naplnění principů jako celku. Hodnocení má formu semaforu: zelená – je to dobré, oranžová – upozornění, červená – varování. Na to, jaké barvy semaforu získal váš sociální podnik, se můžete podívat po úspěšném dokončení a odeslání tohoto dotazníku. Výsledky jsou anonymní a slouží pouze pro vaši informaci.


IDENTIFIKACE

Tuto část vyplníme automaticky za vás pomocí údajů z ARES.

Zadejte vaše IČ:
Načíst údaje z ARES
Sídlo organizace
 Tooltip
 Tooltip
 Tooltip

IDENTIFIKÁTOR

Otázky jsou zpracované podle tabulky MPSV Principy integračního sociálního podniku a jsou upravené také pro neintegrační sociální podnik. Výstupem je vyhodnocení toho, do jaké míry váš sociální podnik naplňuje principy sociálního podniku. Hodnocení má 5 částí: společensky prospěšný cíl, sociální princip, ekonomický princip, environmentální princip a místní princip. Vyhodnocuje se jak každá část samostatně, tak naplnění principů jako celku. Hodnocení má formu semaforu: zelená – je to dobré, oranžová – upozornění, červená – varování. Na to, jaké barvy semaforu získal váš sociální podnik, se můžete podívat po úspěšném dokončení a odeslání tohoto dotazníku.

Podrobnosti hodnocení a způsob bodování

 

 

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ CÍL

0%

Organizace má zveřejněny zakládací dokumenty na www.justice.cz, církevní právnická osoba na http://www3.mkcr.cz/cns_internet/). Pro OSVČ viz nápověda.

 Tooltip
   

Máte uveden: společensky prospěšný cíl

Tooltip

Sociální princip (u integračních sociálních podniků včetně deklarace zaměstnávání min. 30 % znevýhodněných osob)

Tooltip

ekonomický princip včetně deklarace reinvestice min. 51 %  zisku do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů

Tooltip

environmentální princip

Tooltip

místní princip

Tooltip


Sociální princip

0%

Pokud je váš sociální podnik součástí větší organizace, uveďte zde pouze počty zaměstnanců sociálního podniku. Pokud máte pod jedním IČ více sociálních podniků, uveďte zde souhrnný údaj za všechny vaše sociální podniky.

údaje za poslední uzavřený rok absolutní počet všech zaměstnancůz toho mužůz toho ženpřepočtený počet všech úvazků
počet všech zaměstnanců sociálního podniku (bez DPČ a DPP)
Tooltip
počet znevýhodněných zaměstnanců sociálního podniku (bez DPČ a DPP)
Tooltip
počet dobrovolníků (stačí přibližný odhad)
Tooltip
Tooltip
(jedná se o součást integrační personalistiky)

Pokud je váš sociální podnik součástí větší organizace, uveďte zde pouze počty zaměstnanců sociálního podniku. Pokud máte pod jedním IČ více sociálních podniků, uveďte zde souhrnný údaj za všechny vaše sociální podniky.

údaje za poslední uzavřený rokabsolutní počet všech zaměstnancůz toho mužůz toho ženpřepočtený počet všech úvazků
počet všech zaměstnanců sociálního podniku (bez DPČ a DPP)
Tooltip
počet dobrovolníků (stačí přibližný odhad)
Tooltip
 Tooltip


přidat


přidat


přidat


přidat

 Tooltip

Ekonomický princip

0%
Pokud je váš sociální podnik součástí větší organizace, uveďte zde pouze výnosy sociálního podniku. Pokud máte pod jedním IČ více sociálních podniků, uveďte zde souhrnný údaj za všechny vaše sociální podniky. Prosím odhadněte konečnou sumu v českých korunách.
 Tooltip

Pokud váš podnik vykázal za předposlední uzavřené účetní období zisk, bylo min. 51% tohoto případného zisku za poslední uzavřené účetní období reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů?
 Tooltip
 Tooltip
 Tooltip

Jaké byly zdroje financování vašeho sociálního podniku za poslední uzavřené účetní období?


Zkuste prosím odhadnout, jaká procenta z celkových výnosů tvořily jednotlivé položky za poslední uzavřené účetní období. Důležité je pro nás zejména procento tržeb z vlastní činnosti.
ZDROJ FINANCOVÁNÍ ZA POSLEDNÍ UZAVŘENÉ ÚČETNÍ OBDOBÍPROCENTA
 Tooltip

ENVIRONMENTÁLNÍ PRINCIP

0%

Místní princip

0%
 Tooltip
 Tooltip

Celé znění souhlasu

GDPR

Vyplněním toho formuláře souhlasím s využitím uvedených osobních údajů pro interní účely správce dat, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, Nové Město, IČ: 00551023 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon na ochranu osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovával osobní údaje –  a to pro účely úzce související s otestováním fungování Identifikátoru u subjektu, a to v prostředí portálu www.ceske-socialni-podnikani.cz..

Souhlasím s tím, že osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu budou Správcem zpracovávány pro výše uvedené účely.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný dobrovolný souhlas. Beru na vědomí, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu: posta@mpsv.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Detašované pracoviště Sekce trhu práce: Karlovo náměstí 1, Praha 2.

Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé služeb v oblasti sběru a analýzy dat, kteří by byli Správcem dat vybráni ve veřejné soutěži a budu o tm předem informován.

Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:

a) vzít souhlas kdykoliv zpět;

b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;

c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;

f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;

g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 

 

Gabriela Kurková

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Oddělení zahraniční zaměstnanosti

Karlovo náměstí 1, Praha 2

Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje

Tel.: 770 116 520/519

Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

 

Svůj identifikátor můžete odeslat k vyhodnocení teprve ve chvíli, kdy ho vyplníte celý (na 100 %).
Mezitím ho můžete průběžně uložit ve vašem prohlížeči (pokud máte povolené ukládání historie).
Už máte vyplněno:
70%

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.