MPSV


Projektový tým

Kdo stojí za projektem Rozvoj ekosystému sociálního podnikání? Najdete zde kontakty na členy týmu a informace o tom, jakou problematikou se v rámci projektu zabývají.

 

Šárka Vokálová

Šárka Vokálová

Hlavní garant věcných aktivit

770 116 519

sarka.vokalova@mpsv.cz

 

Šárka vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého. Aktuálně pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se zaměřuje na oblast sociálního podnikání, jakožto hlavní garant věcných aktivit v rámci projektu „Rozvoj ekosystému sociálního podnikání“. V projektu zodpovídá za věcnou správnost a realizaci všech výstupů a aktivit projektu, včetně kompletního dohledu nad směřováním projektu. Dohlíží například na plnění monitorovacích indikátorů, dodržování harmonogramu projektu, podílí se na přípravě zadávacích dokumentací a na výběru dodavatelů a odpovídá za správnost, včasnost a komplexnost zpracovávaných materiálů.

Gabriela Kurková

Gabriela Kurková

Garant osvěty a mainstreamingu, Garant regionálních center

770 116 520

gabriela.kurkova@mpsv.cz

 

Gabriela se zabývá problematikou sociálního podnikání dlouhodobě. Přes 13 let pracuje na projektech, které sociální podnikání propagují a podporují. Pro MPSV pracuje od roku 2014 v rámci projektů Podpora sociálního podnikání v ČR, nyní na projektu RESP. V projektech má na starost mainstreaming a osvětu a také regionální poradenskou síť. Původní profesí, kterou se zabývala, je marketing a ten zúročuje po delší dobu tím, že v rámci některých projektů působila jako lektor, konzultant a mentor marketingu sociálních podniků. Gabriela je absolventkou studia managementu a marketingu na VŠE a fakulty sociálních věd UK v Praze. Je také je jednou ze tří zakladatelek P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., neziskové organizace, která měla dlouhodobě za poslání podporu a prosazování sociálního podnikání v podmínkách ČR.

Monika Šikulová

Monika Šikulová

Garant regionálních center

776 786 199

monika.sikulova1@mpsv.cz

 

Monika pracuje na projektech, které propagují a podporují sociální podnikání již 10 let. Od roku 2018 pracuje i na MPSV. Nyní na projektu RESP společně s Gábinou koordinuje regionální poradenskou síť. Poskytuje podporu týmu a podílí se na realizaci akcí. Mnoho let pracuje i v kulturním sektoru.

Jana Řehořková

Jana Řehořková

Koordinátor SPointu pro Prahu a Střední Čechy

777 549 361

jana.rehorkova@mpsv.cz

 

Jana pracuje v projektu RESP jako koordinátorka SPointu pro Prahu a Střední Čechy. Kromě poskytování individuálních konzultací se podílí také na propagaci, networkingu a vzdělávání  v oblasti sociálního podnikání. Na problematiku zaměstnávání lidí se znevýhodněním se specializuje již 18 let. Nejdříve působila v o.s. Asistence jako pracovní konzultantka v programu Podporované zaměstnávání. Je jednou ze dvou zakladatelek pražského sociálního podniku Hračkotéka, který 13 let vede. Jana je absolventkou studia Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Zdravotně sociální fakulty na Jihočeské univerzitě.

 

Lenka Macková

Lenka Macková

Koordinátor SPointu pro Ústecký kraj

777 549 281

lenka.mackova@mpsv.cz

 

Lenka pracuje jako koordinátorka SPointu se sídlem v Ústí nad Labem a v projektu má na starosti Ústecký region. Zde je spojkou mezi zástupci veřejné správy, sociálními podnikateli a studenty (či veřejností) se zájmem o sociální podnikání. Zároveň působí v Inovačním centru Ústeckého kraje, které značně podporuje jakoukoli formu podnikání a snaží se o transformaci tohoto regionu. Dříve byla zaměstnána ve státní správě. Pochází z Ústí nad Labem, kde žije a kde v roce 2020 dokončila magisterské studium na Fakultě Sociálně-Ekonomické tamní Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Je tedy úzce provázána se sociálními a podnikatelskými tématy regionu, jehož rozvoj je dle ní značně žádoucí a v jehož prosperitu doufá.

Stanislava Valášková

Stanislava Valášková

Koordinátor SPointu pro Moravskoslezský kraj

777 549 649

stanislava.valaskova@mpsv.cz

 

Stanislava je koordinátorkou SPointu pro Moravskoslezsko. Působí v Ergonu sociálním podniku jako vedoucí služby Poradna Ergon, která se věnuje lidem ve finanční tísni. V letech 2019 - 2021 pracovala jako poradce v projektu Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji, jehož cílem bylo pomoci osobám s vícečetnými handicapy na trhu práce získat a udržet si zaměstnání. Hojně se také věnuje lektorské činnosti. Vystudovala obor komprehenzivní rehabilitace na Univerzitě Hradec Králové. Spolu s týmem Slezské diakonie implementovala - jako manažerka kvality - model řízení kvality dle norem ISO 9001 a poté i Model exelence EFQM v Domově pro zdravotně postižené Eben-Ezer v Českém Těšíně. Je velká fanynka Baťovy soustavy řízení a jejím velkým přáním je, aby se řízení kvality v sociálních podnicích stalo běžnou realitou.

Stanislav Hyrák

Stanislav Hyrák

Koordinátor SPointu pro Olomoucký kraj

777 549 744

stanislav.hyrak@mpsv.cz

 

Stanislav je koordinátorem SPointu pro Olomoucký kraj. Na této pozici je blíže k lidem, podnikatelům a místní samosprávě. Podílí se na všech aktivitách v oblasti propagace sociálního podnikání, osvěty a mainstreamingu, síťování, vzdělávání na poli sociální ekonomiky, konzultacích apod. Stanislav absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika. Oblasti sociální ekonomiky se věnuje více než 12 let. Pro MPSV pracoval 6 let jako konzultant pro sociální podnikání, založil dva sociální podniky, jako lektor spolupracuje s řadou firem a institucí. V rámci své profesní dráhy se věnuje rozvoji systému integrační podpory pro sociální podniky, který vytvořil. Ve svém regionu je napojený na řadu jiných společensky prospěšných aktivit.

Jarmila Menšíková

Jarmila Menšíková

Garant vzdělávacích aktivit

777 606 492

jarmila.mensikova@mpsv.cz

 

Jarmila odpovídá za realizaci klíčové aktivity Institut sociálního podnikání. Spolu s kolegy z pracovní skupiny vytváří ucelený systém vzdělávání v oblasti sociálního podnikání a znalostně podporuje všechny zájemce o tuto problematiku. Jarmila absolvovala VUT v Brně, fakultu strojní, obor ekonomika a řízení a následně si doplnila vzdělání studiem na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a Univerzitě Palackého. Oblasti sociálního podnikání se věnuje více než 10 let. Od roku 2012 řídila činnost vzdělávacího centra sociálního podnikání firmy Ergotep v Proseči, organizovala vzdělávání pro zaměstnance a zajišťovala školení v oblasti sociálního podnikání pro účastníky z veřejné správy, privátního i neziskového sektoru. Podílela se na tvorbě řady metodik a zavedla poskytování praxí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V letech 2019 až 2022 pracovala jako lektor a konzultant sociálního podnikání. Jejím cílem je vytvořit virtuální platformu vzdělávání pro sociální podnikání v ČR.

Lenka Malá

Lenka Malá

Koordinátor informační podpory v oblasti on-line kanálů

777 549 489

lenka.mala@mpsv.cz

 

Lenka má v rámci projektu na starosti osvětu, mainstreaming a propagaci sociálního podnikání prostřednictvím webu a sociálních sítí. Plní obsahem a aktualitami portál České sociální podnikání, stará se o Adresář sociálních podniků, spravuje facebookovou stránku Podpora sociálního podnikání v České republice a LinkedIn profil Sociální podnikání v ČR. Spolupracuje s Regionálními poradenskými centry a Institutem sociálního podnikání a poskytuje jim podporu v on-line kanálech. Lenka vystudovala obor Občanský sektor na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Již od dob svých studií píše články o sociálním podnikání. Osvětu v oblasti sociální ekonomiky šířila nejprve pod křídly organizace Nová ekonomika, o. p. s., pak spolupracovala s P3 – People, Planet, Profit, o.p.s a posledních 8 let s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Zdeněk Hanzal

Zdeněk Hanzal

Koordinátor SPointu pro Jihočeský kraj

731 503 328

hanzal@rera.cz

 

Zdeněk je regionálním koordinátorem SPointu v Českých Budějovicích. Podpoře sociálního podnikání se v jižních Čechách věnuje od roku 2016. Od té doby v kraji řídil několik mezinárodních projektů na podporu sociální ekonomiky, organizoval nespočet vzdělávacích či networkingových akcí, připravoval studie a akční plány či koordinoval pracovní skupiny a setkání stakeholderů. Zdeněk je projektovým manažerem v Regionální rozvojové agentuře jižních Čech, kde se zaměřuje na mezinárodní spolupráci a implementaci inovačních projektů.

Jana Smetanová

Jana Smetanová

Koordinátor SPointu pro Královéhradecký kraj

724 971 702

smetanova@cirihk.cz

 

Jana je regionálním koordinátorem SPointu v Hradci Králové. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 2007 působí v regionální rozvojové agentuře Centrum investic, rozvoje a inovací na pozici odborného konzultanta. Od roku 2015 je koordinátorkou Regionálního centra podpory sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Každoročně organizuje Veletrh sociálního podnikání a další akce pro sociální podniky. Podílí se také na přípravě a realizaci projektů financovaných z fondů EU, na zpracování strategických dokumentů Královéhradeckého kraje apod.

Aneta Klimentová

Aneta Klimentová

Koordinátor SPointu pro Zlínský kraj

739 324 819

aneta.klimentova@tessea.cz

 

Aneta je regionální koordinátorkou SPointu pro Zlínský kraj. Tématu sociálního podnikání se věnuje již od roku 2017. Do té doby studovala na VŠB-TU Ostrava obor Ekonomika podniku. Od roku 2019 je jednatelkou sociálního podniku 1. VALAŠSKÁ DÍLNA s.r.o. Aktivně spolupracuje s místními aktéry. Od roku 2021 je členkou správní rady TESSEA, což je tematická síť zastřešující sociální podniky v rámci ČR. Aktivně také spolupracuje s místními školami, především s UTB ve Zlíně, kde se podílí také na výuce. Několikrát do roka organizuje stáže a exkurze v rámci svého podniku. Téma sociálního podnikání je její srdeční záležitostí a je hrdá, že ho může propagovat při konferencích a dalších příležitostech, aby se dostalo do povědomí široké veřejnosti a bylo vnímáno jako respektovaná forma podnikání, které má velký společenský dopad.


Pokud vás zajímají další informace k projektu, zanechte nám váš e-mail a co vás konkrétně zajímá. Ozveme se vám.

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.