Příklady dobré praxe

Koňský dvorec Chmelištná, z. s.

Koňský dvorec Chmelištná, z. s.

  Koňský dvorec Chmelištná je typická sociální farma zaměřená především na terapii, rehabilitaci a přípravu na zaměstnání. Jde o venkovskou usedlost v odlehlé obci Ústeckého kraje, kde je minimum rušivých elementů, takže se člověk může skutečně věnovat zvířatům, především koním, a okolní mírně zvlněné, syrové krajině.  Farmu...

více
Dobroty s příběhem

Dobroty s příběhem

Sociální podnik Dobroty s příběhem vznikl v roce 2014 a za celým projektem stojí Portus Praha. Nápad Dobrot s příběhem se zrodil v sociálně terapeutické dílně, kterou Portus Praha provozuje. „Hlavní myšlenkou bylo umožnit lidem s jakýmkoli typem postižení co nejsamostatnější a nejdůstojnější život, ke kterému patří chodit do práce a...

více
Kokoza

Kokoza

Obecně prospěšná společnost Kokoza začala oficiálně psát své dějiny podpisem zakládací smlouvy v únoru roku 2012. V ní se přihlásila k poskytování obecně prospěšných služeb, jako jsou například propagace a práce s veřejností v oblasti ekologického zpracování bioodpadu, městského pěstování a dalšího využívání odpadu a recyklace....

více
Anavy

Anavy

Historie sociálního podniku Anavy začala těhotenstvím Ivany Filipovičové. Mladá maminka se rozhodla své dceři místo jednorázových plen dávat látkové. A protože ji sortiment látkových plen příliš neoslovil, rozhodla se, že si je ušije sama podle vlastního střihu. Plenky postupně vyzkoušely děti Ivaniných kamarádek a později o ně začal být zájem na internetu....

více
Prádelna Zlín

Prádelna Zlín

S myšlenkou založit sociální podnik Prádelna Zlín přišla Martina Kadlecová počátkem roku 2017. V červenci 2018 Prádelna Zlín získala podporu z Operačního programu Zaměstnanost a zahájila provoz. „Měla jsem mnohaleté zkušenosti z prostředí sociálních služeb a sociální podnikání se mi jevilo jako přirozená cesta posunu některých aspektů sociální péče...

více
CHRPA sociální firma Slezské diakonie o. p. s.

CHRPA sociální firma Slezské diakonie o. p. s.

CHRPA Krnov byla založena na jaře roku 2008 za účelem zaměstnávání osob se zdravotním, mentálním a duševním postižením a rozvíjení jejich individuálních schopností a dovedností. Od počátku bylo záměrem zakladatelů ukazovat, že i tyto osoby jsou pro společnost přínosem a pracovat nejen chtějí, ale také umí. V současné době zaměstnává CHRPA v okrese s jednou...

více
Čokoládovna MANA

Čokoládovna MANA

Čokoládovna MANA v Krásné Lípě je provozována sociálním družstvem CEDROVATKA. Družstvo ve své činnosti rozvíjí obecně prospěšné činnosti směřující k podpoře sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti. To vše ruku v ruce s uspokojováním místních potřeb. Příležitost být součástí skupiny...

více
Zelený ostrov s. r. o.

Zelený ostrov s. r. o.

Zelený ostrov je sociální podnik, který zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, především s poruchami sluchu a neslyšící. Je zároveň uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce a poskytovatelem náhradního plnění. Základním krédem je v Zeleném ostrově kvalitně odvedená práce a vstřícný přístup k zákazníkům spojený s přizpůsobením provozu...

více
SADY SV. PROKOPA

SADY SV. PROKOPA

Na počátku stála touha jedné rodiny obnovit starý zanedbaný sad a udělat z něj místo užitečné přírodě i lidem. Po čtrnácti letech je jasné, že nešlo o bláhový sen: v sadech na kraji Temelína dnes vysazují stále nové stromky, pěstují a zpracovávají ovoce v bio kvalitě a při tom všem dávají práci více než deseti lidem se znevýhodněním. ...

více
Družstvo TEXman

Družstvo TEXman

Posláním sociálního podniku TEXman je dát prostor pro pracovní uplatnění a profesní růst osobám se zdravotními a sociálními hendikepy. Družstvo vychází z předpokladu, že každý může vykonávat zaměstnání, které je přizpůsobeno jeho schopnostem i zdravotnímu stavu. Průběžně je v kontaktu s neziskovými organizacemi v regionu, které se zabývají...

více
Envira o. p. s.

Envira o. p. s.

Na významném území pražské městské části Hostivař se rozkládá Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr (Toulcův dvůr, z. s.), jehož jednou ze čtyř členských organizací je ENVIRA, o. p. s. Už jen tím se podílí na tvorbě zelené oázy nedaleko centra Prahy, kterou dlouhodobě hájí před stavebními choutkami velkých developerských společností....

více
1. Valašská dílna

1. Valašská dílna

1. VALAŠSKÁ DÍLNA s. r. o. působí na trhu již od roku 2013. V tomto roce vznikl podnik PALOMINO, který reagoval na potřeby místních obyvatel ohledně dovozu obědů a poskytování služeb, především úklidu. V listopadu téhož roku byl otevřen první obchod Na ramínku se secondhandovým zbožím nejvyšší kvality. V roce 2018 vzniklo středisko Pralinky s příběhem, kde...

více

Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.