Sociální podnikání


Sociální zemědělství

Posláním sociálního zemědělství je nejen produkce a prodej zemědělských produktů, ale také: možnost nabízet nová pracovní místa na farmách, poskytovat sociální služby, vzdělávací aktivity a uskutečňovat rozmanité druhy terapií pro široké spektrum osob, především se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Tématu se aktivně věnuje web www.socialni-zemedelstvi.cz.

Sociální zemědělství (Biostatek Valeč)

Podporujeme zodpovědné zaměstnavatele i lidi, kteří jsou na trhu práce nějakým způsobem znevýhodněni a zároveň pomůžeme udržet zaměstnanost v zemědělství a na venkově.

Zveřejnil(a) Ministerstvo zemědělství České republiky dne Pátek 9. června 2017

 

Na stránkách můžete nalézt např. informace k aktuálním workshopům nebo dokument Sociální zemědělství zpracovaný v rámci Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství

 

Inspirativní je i Mapa sociálních farem

nebo informace o Asociaci sociálního zemědělství, která sdružuje zemědělce, zpracovatele, poradce, zástupce vzdělávání, spotřebitele, partnery sociálního zemědělství a další subjekty činné nejen v sociálních aspektech rozvoje venkova a zemědělství.

Kontakty na kompetentí osoby v tomto tématu naleznete zde a pokud dáváte přednost sociálním sítím má téma sociálního zemedělství i svůj kanál na Facebooku


Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.