ENVIRA: zelená oáza uprostřed Prahy
4. 4. 2024

ENVIRA: zelená oáza uprostřed Prahy

Na významném území pražské městské části Hostivař se rozkládá Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr (Toulcův dvůr, z. s.), jehož jednou ze čtyř členských organizací je ENVIRA, o. p. s. Už jen tím se podílí na tvorbě zelené oázy nedaleko centra Prahy, kterou dlouhodobě hájí před stavebními choutkami velkých developerských společností. V úsilí o ochranu životního prostředí však jde sociální podnik ENVIRA mnohem dále. Ve všech svých provozech usiluje o maximální ekologizaci. Prakticky to vypadá tak, že vedení i zaměstnanci minimalizují odpad – nakupují bez obalu nebo ve velkoobjemových obalech a důsledně třídí odpad. Elektřinu odebírají od zeleného dodavatele Nano Energies, zalévají dešťovou vodou, v administrativě využívají výhradně recyklovaný papír a tonery, v jídelně se zákazník nesetká s produkty s palmovým olejem a firma se tak může pyšnit certifikátem 100 % bez palmového oleje. Všude jsou využívány výhradně ekologicky šetrné čistící prostředky.   

O jaké provozy se ve společensky prospěšné společnosti EVIRA jedná?

Správa a údržba areálu: Péče o přírodní areál Toulcova dvora, který je certifikovaný jako Přírodní zahrada a vyžaduje speciální údržbu. To znamená, že je třeba jej pravidelně sekat, uklízet, udržovat stezky, ohrady, zábradlí, informační tabule, vyhlídková mola atp. Obzvláště se pak zaměstnanci věnují nejcennějším místním lokalitám, tj. mokřadu s lužním lesem, květnaté louce a stepi, což podtrhuje environmentální rozměr sociálního podniku. 

Zahradnictví: Šetrné pěstování zeleniny a bylin tradičními postupy bez mechanizace, pěstování trvalek a letniček na vazbu, zajišťování květinové výzdoby na svatby a slavnosti, tradiční sváteční dekorace, a navíc pěstování matečnicových porostů bylinných regionálních směsí, z nichž vyrábí osivo. 

Keramická dílna: Jde především o výrobu ručně vytáčené a z plátů vyráběné užitkové keramiky – hrnečky, misky, aromalampy a další nádobí, které jsou k prodeji v areálu Toulcova dvora, na jarmarcích i akcích velkých firem. 

Zdravá jídelna: V jídelně se připravují pokrmy hlavně ze surovin od místních dodavatelů, bez chemických přísad a dochucovadel, z čerstvé zeleniny vypěstované v zahradnictví. Peče se výhradně z másla a jedině bez palmového oleje. Denně jídelna nabízí dvě jídla, z toho jedno je vegetariánské a minimálně jedno bezlepkové. Podávaná káva je nakoupena od sociálního podniku Fair & Bio, družstvo. Jídelna také úspěšně zajišťuje služby cateringu pro svatby, oslavy, workshopy i porady ve firmách. 

V jednotlivých provozech pracují lidé se zdravotním postižením i bez něho. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci s postižením tvoří většinu pracovního týmu, může podnik nabízet náhradní plnění. Od roku 2018 je ENVIRA Úřadem práce uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce, což dokládá sociální prospěch, jako další pilíř tohoto sociálního podniku. Vedle něj a environmentálního je velmi důležitý ekonomický pilíř, to znamená, že nadpoloviční část zisku se vrací zpět, aby z něj byl financován rozvoj podniku. A v neposlední řadě je třeba zmínit místní prospěch, protože služby a výrobky jsou směřovány především lidem z nedalekého okolí, stejně tak jako suroviny a služby dodávané do ENVIRA jsou hlavně od lokálních firem. 

Hodnoty (dle Výroční zprávy za rok 2021)

  • Vstřícnost k odlišnostem a specifickým potřebám jednotlivce.
  • Zodpovědnost vůči zaměstnancům – stabilní a bezpečné pracovní místo pro osoby se zdravotním postižením (OZP). 
  • Respekt k životnímu prostředí – šetrné využívání přírodních zdrojů a udržitelných výrobních postupů.
  • Důvěra zákazníka v kvalitní produkt.

Otázka pro ředitele Michala Jirsu:

Co vám v sociálním podniku ENVIRA přináší největší radost? 

Především to, že práce, kterou dělám, je smysluplná a přínosná jak společnosti, tak životnímu prostředí. Dále nemohu zapomenout na své skvělé spolupracovníky a výjimečné prostředí Toulcova dvora.

 

Text je součástí publikace Příklady dobré praxe sociálního podnikání, která byla financována z projektu MPSV, Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.