Videa

2. 4. 2024

Kulatý stůl k zákonu o integračním sociálním podniku

V České republice se připravuje nová legislativa, která podpoří „integrační sociální podniky“. Tyto podniky zaměstnávají lidi se specifickými potřebami a pomáhají jim začlenit se do běžného života. Cílem setkání je přinést možný návrh řešení stávající situace a představit a diskutovat reformní řešení. Ke sledování vás, jménem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, srdečně zve pan JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., jeden z tvůrců zákona.

Program kulatého stolu:
- Představení zákona: Bude představen koncept navrhované legislativy, včetně jejích hlavních principů a dopadů na sociální podnikání.
- Názory sociálních podniků a jejich reakce na připravovaný zákon: Sociální podnikatelé budou sdílet své názory a přístupy k nové legislativě, zhodnotí její potenciální výhody a nedostatky z hlediska praxe sociálního podnikání. Nasdílí své zkušenosti z provozování integračních sociálních podniků.
- Co si sociální podnikatelé myslí, že chybí nad rámec připravovaného zákona obecně: Diskuze odborníků z praxe o tom, jaké prvky by mohly být doplněny do nové legislativy a jaké další podpůrné mechanismy by mohly přispět k rozvoji sociálního podnikání v České republice.

Hosté: Barbora Děcká (Ethnocatering) Dana Drnovcová (Dobrodílo) Ferdinand Raditsch (Květná zahrada) Jakub Janyška (Café Therapy) Jakub Knězů (Etincelle) Stanislav Hyrák (Spolek Ability) Mylan Munzar (H.O.L.I. CZ) Věra Hošková (Kolibřík CSR) Olga Pek (Kuchařky bez domova)

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098 Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.