Videa

12. 8. 2021

Rozhovor na téma sociální podnikání s Eliškou Hudcovou z Asociace sociálního zemědělství

Eliška se věnuje sociálnímu zemědělství cca od roku 2011. Vystudovala antropologii a sociální práci, hlavním tématem její disertace bylo sociálního zemědělství a sociální podnikání.

Je členkou Pracovní komise sociálního zemědělství na Ministerstvu zemědělství a spoluzakladatelkou Asociace sociálního zemědělství. Řešila a řeší několik národních a mezinárodních projektů rozvíjejících tuto oblast a je aktivní v mezinárodních sítích pro sociální zemědělství.

Zaměřuje se především na sociální oblast, na práci se zaměstnanci ze znevýhodněných skupin a na komunitní aspekty této praxe.

Vyučuje na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické a na Katedře sociální práce ETF UK.

Copyright 2021 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.


Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.