Financování


Úvěr v programu S-PODNIK

Bezúročný úvěr pro sociální podniky

Podmínky platné od 1. 8. 2020

Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují sociálním podnikům financování investičních projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti a/nebo financování jejich provozních potřeb. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR vč. hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Jaký úvěr nabízíme?
Investiční úvěr
bez úroku a bez poplatků,
výše úvěru 400 tis. až 25 mil. Kč,
až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu,
splatnost až 12 let,
odklad splátek až 3 roky.

Provozní úvěr
bez úroku a bez poplatků,
výše úvěru 400 tis. až 25 mil. Kč (do 1 mil. Kč u podniků s krátkou historií),
splatnost až 2 roky,
odklad splátek až 1 rok.

Na co jej můžete použít?
k pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité),
k pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, technologické postupy apod.
k financování provozních výdajů kromě osobních a mzdových nákladů, splátek jiných úvěrů či leasingu.

Pro koho je určen?
pro podnik splňující tyto podmínky:

  • je podnikem, který již podniká či zahajuje podnikání v některém z podporovaných odvětví,
  • veřejně se hlásí k definici sociálního podniku (případně již je sociálním podnikem) v souladu s podmínkami v příloze č. 2 Výzvy.

 

Více ZDE.

 

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.