Financování


Úvěr v programu S-PODNIK

Bezúročný úvěr pro sociální podniky

MPSV ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) pokračuje v poskytování bezúročných úvěrů sociálním podnikům, a to díky financím z EU. 

Úvěry jsou určené sociálním podnikům, které hledají finanční zdroje na investice a provozní výdaje. Finanční podpora má sociálním podnikům, které dlouhodobě společnosti pomáhají například v začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, usnadnit cestu k zahájení činnosti, rozvoji byznysu či pomoci s cash flow v případě časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a tím vzniklé potřebě provozního financování. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR vč. hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Podporovanými oblastmi v programu S-podnik jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod a velkoobchod, informační, komunikační a jiné činnosti. Výzva pro předkládání projektů s názvem Finanční nástroj na podporu sociálního podnikání byla vyhlášena 30. 11. 2023. Výzvu naleznete v přehledu výzev.

Příjem žádostí do programu S-podnik začal na jaře 2024 a je možný na všech pobočkách NRB v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích. Podmínky podpory, formuláře žádostí, pokyny pro jejich předložení a veškeré další informace budou k dispozici na stránkách programu S-podnik.

Příjem žádostí: od 1. 4. 2024

Jaký úvěr nabízíme?

Investiční úvěr
bez úroku a bez poplatků,
výše úvěru 400 tis. až 25 mil. Kč,
až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu,
splatnost až 12 let,
odklad splátek až 3 roky.
Na co jej můžete použít?
k pořízení strojů a zařízení,
k pořízení a rekonstrukci budov,
k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
výdaje na zajištění povinné publicity Projektu.

Provozní úvěr
bez úroku a bez poplatků,
výše úvěru 400 tis. až 25 mil. Kč (do 1 mil. Kč u podniků s krátkou historií),
splatnost až 2 roky,
odklad splátek až 1 rok.
Na co jej můžete použít?
k financování provozních výdajů kromě osobních a mzdových nákladů, splátek jiných úvěrů či leasingu,
výdaje na pořízení a financování zásob,
výdaje na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku.

Pro koho je určen?

Za sociální podnik se považuje podnik splňující následující charakteristiky:

  • společenská prospěšnost v oblasti zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  • zaměstnávání min. 30 % osob znevýhodněných na trhu práce
  • zapojuje zaměstnance do směřování podniku
  • reinvestuje min. 51 % zisku do svého dalšího rozvoje 


Tisková zpráva

Více ZDE.

 

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.