Financování


Úvěr v programu S-PODNIK

Bezúročný úvěr pro sociální podniky

Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují sociálním podnikům financování investičních projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Příjem žádostí o podporu zahájen!

Jaký úvěr se nabízí?

  • bez úroku a bez poplatků,
  • výše úvěru 650 tis. až 25 mil. Kč,
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu,
  • splatnost až 12 let,
  • odklad splátek až 3 roky.

 

Na co jej můžete použít?

  • k pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité),
  • k pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
  • k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, technologické postupy apod.

 

Pro koho je určen?

pro podnik splňující tyto podmínky:

  • je drobným, malým nebo středním podnikem, který již podniká či zahajuje podnikání v některém z podporovaných odvětví,
  • veřejně se hlásí k definici sociálního podniku (případně již je sociálním podnikem) v souladu s podmínkami uvedenými v příloze výzvy.

 

Více o programu a podmínkách zde.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.