Sociální podnikání


Užitečné webové stránky

České i zahraniční webové stránky. Informační zdroje, asociace atd.

NázevPopisWebové stránky
České  
Asociace společenské odpovědnosti Platforma odpovědných firem, subjektů veřejného a neziskového sektoru, sociálních podniků a jednotlivců se zájmem o společenskou odpovědnost a udržitelnost. Asociace společenské odpovědnosti
Komora sociálních podniků Zasazuje se o rozvoj a podporu sociálního podnikání a sociálních podniků a také o navázání spolupráce mezi subjekty jak v České republice, tak v zahraničí. Komora sociálních podniků
Social impact award Impact Hub Praha formou soutěže podporuje mladé lidi s nápady jak řešit společenské a ekologické problémy podnikatelskou cestou. Social impact award
Sociální ekonomika Nabízí možnost workshopů, poradenství a vzdělávání pro NNO, živnostníky, firmy, družstva a zájemce o sociální podnikání na území hl. m. Prahy. Sociální ekonomika
Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev nabízí ke stáhnutí řadu dokumentů týkající se sociální ekonomiky. SČMVD dokumenty ke stažení
Wikipedia Heslo sociální podnikání na Wikipedii Wikipedia
Zahraniční  
Ashoka Ashoka působí v 70 zemích světa a je tak nejrozsáhlejší sítí podporující sociální podnikání. Ashoka Global
CIRIEC CIRIEC je mezinárodní sítí, která se věnuje výzkumu a publikování se zaměřením na veřejnou a sociální ekonomiku a družstva. CIRIEC se těší dlouhé historii, byl založen již v roce 1947. CIRIEC
EMES EMES je mezinárodní výzkumnou sítí věnující se sociálnímu podnikání. kromě výzkumu se věnuje vydávání publikací a vzdělávání. EMES
Global social entrepreneurship network Global social enterpreneurship network je globální sítí usilující o vzájemné učení, sdílení poznatků, metod a nástrojů a v neposlední řadě se snaží být také zdrojem inspirace. GSEN
NESsT Organizace podporuje podniky, které slouží komunitám s nízkým příjmem a omezuje tak jejich zranitelnost. Na stránkách naleznete například definici sociálního podnikání nebo příklady dobré praxe. NESsT
Social Economy Europe Na stránkách Social Economy Europe lze nalézt Chartu sociální ekonomiky společně se členy, kteří Chartu podepsali a další informace o nich. Social Economy Europe

 

Facebook: Ashoka CZ, Ashoka Global, Agentura pro sociální začleňování, Centrum sociálně orientovaných inovací, Impact Hub Praha, Inovace pro společnost, Nadace Via, NESsT, Nová ekonomika, Projekt Sociální ekonomika, Společenská odpovědnost firemSpolečensky prospěšné podnikáníTrast pro ekonomiku a společnost

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.