Aktuality

  2. 6. 2021

„Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek, 2. vydání“ (Buying Social 2021)

Cílem tohoto průvodce je pomoci veřejným zadavatelům a podpořit osvědčené postupy. Jedná se o nezávazný dokument, který nemá vliv na práva a povinnosti stanovené v právních předpisech EU. Podléhá vývoji praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek a judikatuře Soudního dvora Evropské unie, který je jediným orgánem příslušným k autoritativnímu...

více
  19. 4. 2021

Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice - Jacques Defourny, Marthe Nyssens

Marie Dohnalová a Kateřina Legnerová, expertky pro sociální podnikání, publikovaly dvě kapitoly v knize Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice (editovali Jacques Defourny, Marthe Nyssens) vydané nakladatelstvím Routledge. Jedna kapitola má název: Sociální podnikání v České republice: dědictví a nový vývoj. Druhá kapitola je s...

více
  6. 4. 2021

Evropská komise: Veřejná diskuse k Akčnímu plánu sociální ekonomiky

Evropská komise na podzim příštího roku zveřejní nový Akční plán sociální ekonomiky a v rámci jeho přípravy zahájila v březnu veřejnou diskusi. Cílem této iniciativy je vytvořit příznivé podmínky pro sociální ekonomiku a sociální podnikání, pro které jsou charakteristické kolektivními zájmy a sledování sociálních a environmentálních cílů. V roce 2011...

více
  18. 3. 2021

Testování zaměstnanců – dotazy

K četným dotazům na povinnost testování zaměstnanců sociálních podniků, které jsou součástí většího subjektu, zpravidla spolku nebo ústavu. Nařízení vlády ukládají povinnost testování zaměstnanců (od 15.3. v pásmu od 10 – 50 osob) zaměstnavatelům ve smyslu zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, není tedy důležitá právní forma zaměstnavatele....

více
  12. 3. 2021

Dopis 27 ministrům práce a sociálních věcí

Aliance na obhajobu evropského pilíře sociálních práv, jejímž členem je několik významných evropských asociací včetně Social Economy Europe a Social Platform , vydala 22.2. 2021 společné prohlášení, které adresovala všem 27 ministrům práce a sociálních věcí. Dopis s tímto prohlášením byl doručen také Janě Maláčové a zde se můžete seznámit s jeho...

více
  11. 3. 2021

Ministryně Jana Maláčová podepsala Toledskou deklaraci

Dne 4. 12. 2020 konala pod záštitou monitorovacího výboru EU konference, která se zabývala především problematikou role sociální a solidární ekonomiky v rámci oživení po pandemii Covid-19 a budoucí sociální dimenzi EU. Dále se diskuze zaměřovala na udržitelnost nové ekonomiky a sociálního kontextu, kdy je sociální ekonomika považována za příklad...

více
  7. 9. 2020

Den sociálního podnikání na Vysočině

proběhne 16. září 2020 v Městské knihovně Jihlava, Hluboká 1, v rámci projektu „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098, ve spolupráci s KOUS Vysočina, z. s. Cílem je prezentovat příklady dobré praxe z oblasti sociálního podnikání a sociálního zemědělství. Uvítáme účastníky z řad...

více
  2. 9. 2020

PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ realizovaný za finanční podpory Nadačního fondu Avast

Celkovou částkou až 8 milionů Kč budou podpořeny sociální podniky, které nejlépe splňují kritériam zaměstnávají sociálně, zdravotně nebo jinak znevýhodněné osoby, jsou významnými hráči ve své komunitě nebo regionu, výrazně je zasáhla krize způsobená epidemií koronaviru, i v době krize zůstaly aktivní a chtějí se dále rozvíjet a připravit na podobné...

více
  2. 9. 2020

ČSOB vyhlašuje mimořádný minigrant pro sociální podniky

Ve spolupráci s neziskovou organizací P3 – People, Planet, Profit o.p.s. otevírá ČSOB v letošním roce již osmý ročník grantového programu ČSOB Start !t social určený na podporu sociálního podnikání v České republice. Kvůli koronavirové pandemii, která podstatným způsobem narušila fungování sociálních podniků se rozhodlo ČSOB vypsat zrychlené řízení na...

více
  5. 8. 2020

Změny produktu S-podnik Bezúročný úvěr pro sociální podniky

Dovolujeme si Vás informovat, že došlo ke 3 zásadním změnám u produktu S-podnik, který ve spolupráci s MPSV nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka a. s.:   nově je možné žádat o bezúročné úvěry provozní úvěry nově mohou žádat i velké podniky byla snížena min. výše úvěru na 400 tis. Kč i u investičních úvěrů.  ...

více
  23. 6. 2020

Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků k situaci sociálních podniků v době koronavirové krize

Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření k situaci sociálních podniků v ČR v době koronavirové krize, které realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020 ve spolupráci s TESSEA ČR. Šetření proběhlo v období 13. – 26. května 2020. Cílovou skupinou byly sociální podniky registrované v Adresáři sociálních podniků MPSV. 150 organizací...

více
  21. 4. 2020

Aktuální informace o novele zákona o zaměstnanosti a program Antivirus

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo z důvodů zmírnění negativních dopadů souvisejících s šířením onemocnění COVID-19 na chráněný trh práce dílčí úpravy týkající se právě zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Konkrétně se jedná o část první zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti...

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.