4.12. Seminář pro sociální podnikatele: Internet – levný marketingový nástroj

Každý sociální podnik musí investovat do marketingu. Základní propagaci většinou zvládáme svépomocí, ale když po desítkách hodin práce nejsou žádné výsledky, kde je problém?

Na semináři bude stručně představen koncept „8 otázek strategického marketéra“, který odhaluje většinu příčin neúspěchu reklamních kampaní. Na příkladu konkrétních kampaní...

více

Konference České Budějovice - Sociální podnikání, podnikání s přesahem

Konference o společensky odpovědném podnikání se uskuteční 22. 11. 2018 v Českých Budějovicích

 

Hlavními tématy budou:

(sociální) podnikání a jeho udržitelnost,
(sociální) podnikání a cirkulární ekonomika,
sociální zemědělství.

Mimo jiné zde promluví také zástupci Vodafone, České spořitelny či Karlovarských minerálních vod Mattoni.

V případě...

více

Prodloužení výzvy č. 129

Důležité upozornění výzva č. 129 bude prodloužena do 2. čtvrtletí 2019, současně bude navýšena alokace. Přesný termín ukončení příjmu žádostí bude oznámen revizí výzvy v listopadu.

Více sledujte na stránkách esrfcr.cz zde.

více

Konference 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V ESF+

Jakým směrem se bude ubírat podpora sociálního podnikání v Evropě a v ČR?

KDY: 11. 10. 2018
KDE: Emauzský klášter,...
více

Seminář Jak úspěšně začít podnikat v gastronomii?

Zveme vás na seminář pro nové a začínající gastro sociální podnikatele v provozovnách typu restaurace, kavárna, bistro, penzion, bar, občerstvení.

KDY:
24.10. 2018  od 9:00 – 15:00  ZDE REGISTRACE

30.10. 2018 od 9:00 – 15:00  ZDE REGISTRACE

 

KDE:
budova MPSV, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2-Nové Město, zasedací místnost č....

více

Sociální zemědělství v Evropských zemích

Ministerstvo zemědělství ČR

Jiří Netík
Předseda Pracovní komise sociálního zemědělství
Vás srdečně zve na mezinárodní seminář

Sociální zemědělství v Evropských zemích
Současná situace, komunikace a propojení s rozvojem venkova

Datum a místo konání: 10. – 11. 9. 2018,

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, číslo místnosti 400,
Jihočeská...

více

Sociální zemědělství - Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství/podnikání v ČR

Celostátní sít pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství Vás srdečně zvou na 4 workshopy na téma Sociální zemědělství/podnikání - praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství v ČR.

Termíny a místa konání jednotlivých akcí můžete sledovat zde

více

Sociální podnikání a místní komunity - konference na Vysočině

Přijďte na konferenci, kde se sejdou stávající i budoucí sociální podnikatelé, politici, zástupci obcí a neziskového sektoru z Vysočiny.

Sociální podnikání zaznamenává v České republice masivní rozvoj. Po více než 10leté historii už pomalu odrůstá z dětských nemocí a profiluje se jako významný pilíř sociální ekonomiky. Cílem této konference je ukázat na...

více

Hradec Králové - Podnikatelský plán a aktualizace výzvy Podpora sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá dne 4. 9. 2018 seminář na téma "Jak zpracovat podnikatelský plán a aktualizace výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání v OPZ". Seminář se uskuteční od 10:00 do 13:30 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v místnosti P1.906.

Prezentujícím v první části semináře bude Mgr. Svatava Škantová z...

více

Aktuálně: Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Dne 1. 7. 2018 byla aktualizovaná Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Změny se týkají zejména umožnění rozvoje stávajících podnikatelských aktivit (sociálních) podniků a dále cílových skupin. Upozorňujeme, že změny v oblasti cílových skupin zcela nekopírují změny výzvy č. 129 OPZ Podpora sociálního podnikání –...

více

Seminář Nové možnosti podpory pro zemědělce - sociální podnikání

Sociální zemědělství - návrh systému opatření pro podmínky ČR Vás srdečně zvou na seminář
Nové možnosti podpory pro zemědělce (sociální zemědělství)

Kdy: 13. září 2018
Obecní úřad Radešínská Svratka, Radešínská Svratka 134, 592 33 Radešínská Svratka

Seminář se uskuteční pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního pro oblast...

více

Seminář pro žadatele k výzvě č. 129 IX

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání.

Trvání akce: 10. 7. 2018 09:30 — 12:30
Místo konání: Praha
Ulice: Na Poříčním právu 376/1, Klub v přízemí
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Kapacita:...

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.