Financování


Moravskoslezský kraj – podpora sociálního podnikání

Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě ke krajům s vysokou mírou nezaměstnanosti. S ohledem na tuto skutečnost činí Moravskoslezský kraj řadu kroků s cílem snížit míru nezaměstnanosti napříč regiony a odvětvími. Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vyvíjí aktivity v rámci snižování nezaměstnanosti. Rozvíjí v Moravskoslezském kraji síť sociálních podniků schopných zaměstnávat osoby, které jsou na volném trhu práce pro svůj sociální či zdravotní handicap výrazně znevýhodněné.

Moravskoslezský kraj a Klastr sociálních inovací a podniků SINEC uzavřeli Memorandum o spolupráci v oblasti sociálního podnikání a to v letech 2014 a 2017. Na základě tohoto memoranda a navázaného partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem SINEC poskytuje kraj od roku 2016 členským subjektům klastru dotace na podporu rozvoje sociálního podnikání v kraji.

Žadatelem o tuto finanční podporu se může stát kterýkoli člen Klastru SINEC, který předloží zpracovanou žádost o poskytnutí dotace vedení Klastru SINEC (Radě klastru). Rada na základě posouzení stanovených kritérií předloží kraji seznam žadatelů z řad členských sociálních podniků a jejich žádostí o dotaci na příslušný kalendářní rok. O přidělení dotace rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na podporu sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji činí 3 mil. Kč ročně.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.