Aktuality


Sociální zemědělství v Evropských zemích

Ministerstvo zemědělství ČR

Jiří Netík
Předseda Pracovní komise sociálního zemědělství
Vás srdečně zve na mezinárodní seminář

Sociální zemědělství v Evropských zemích
Současná situace, komunikace a propojení s rozvojem venkova

Datum a místo konání: 10. – 11. 9. 2018,

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, číslo místnosti 400,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studentská 1668, České Budějovice, 37005, číslo místnosti ZR4

 

Program 10. 9. 2018 (Praha)
10:00 Registrace účastníků
10:30 Zahájení
(Jan Moudrý, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Úvodní slovo Předsedy Pracovní komise sociálního zemědělství
(Jiří Netík, Předseda Pracovní komise sociálního zemědělství)
11:00 Sociální zemědělství v České republice
- Úvod, současná situace a kominukace sociálního zemědělství
(Jan Moudrý, Jihočeská univerzita v Česk ých Budějovicích)
- Sociální zemědělství jako součást plánů rozvoje venkova
(Tomáš Chovanec, CpKP Jižní Čechy)
11:30 Sociální zemědělství v Nizozemí
- Současná situace v sociálním zemědělství v Holandsku
(Marjolein Elings a Jan Hassing, Univerzita Wageningen)

12:30 Oběd

13:30 Sociální zemědělství v Německu
- Sociální zemědělství v Německu – od specializovaných farem k sociálnímu
začleňování
(Thomas Van Elsen – Univerzita Kassel)
14:15 Sociální zemědělství v Itálii
(Altheo Valentini, European Grants International Academy Srls U.,Foligno)
(Alessandro Triantafyllidis, AIAB Liguria)
15:15 Diskuse
16:00-16:30 Ukončení prvního dne semináře

Program 11. 9. 2018 (České Budějovice)
9:00 Sociální zemědělství v České republice
(Jan Moudrý, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
9:30 Workshop – Jak začít s farmou v režimu sociálního zemědělství
(Marjolein Elings a Jan Hassing, Univerzita Wageningen)
10:30 Workshop – Vliv sociálního zemědělství na různé cílové skupiny
(Marjolein Elings a Jan Hassing, Univerzita Wageningen)
11:30 Diskusní panel – komunikace sociálního zemědělství, udržitelnost sociálního zemědělsví
a propojení s plány rozvoje venkova

12:30 Oběd

 

Celý seminář bude probíhat v českém a anglickém jazyce.

 

Účast na semináři potvrdíte na e-mailové adrese: info@socialni-zemedělstvi.cz.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.