Aktuality

  21. 6. 2018

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2018

ČSOB v grantovém programu podporuje stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Jejím partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s. Dosud bylo částkou 4,5 milionu korun podpořeno 31 sociálních podniků.

Grantové řízení 2018
Vyhlášení: 20. června 2018

Uzávěrka pro podání žádostí: 31. července 2018

Informace o výsledku: do 3. října 2018

Maximální výše grantu: v grantovém řízení podpoříme min. čtyři sociální podniky, každý podpořený podnik získá grant ve výši až 200 000 korun a odborné poradenství určené k zefektivnění své činnosti v hodnotě 50 000 korun.

Více informací včerně registrace naleznete zde.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.