Aktuality


Aktuálně: Revize výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání

Dovolujeme si Vás informovat, že došlo k revizi výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání.

Revizí nastaly tyto zásadní změny: 

  • rozšíření okruhu podporovaných aktivit - nově mohou být podporovány mj. rozvojové stávající podnikatelské aktivity (sociálních) podniků
  • rozšíření cílových skupin o osoby,  které byly příjemcem příspěvku na živobytí podle zákona o hmotné nouzi,
  • odstranění cílové skupiny azylantů, lidí mladších 30 let a neaktivních osob.

 

Výzva nově neomezuje výši investičních výdajů (možných je max. 50 %).

Aktuální text výzvy včetně příloh zde.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.