Aktuality


Aktuálně: Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Dne 1. 7. 2018 byla aktualizovaná Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Změny se týkají zejména umožnění rozvoje stávajících podnikatelských aktivit (sociálních) podniků a dále cílových skupin. Upozorňujeme, že změny v oblasti cílových skupin zcela nekopírují změny výzvy č. 129 OPZ Podpora sociálního podnikání – vycházejí ze specifik venkovského prostředí. Odkaz na výzvu zde.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.