Aktuality


Sociální podnikání a místní komunity - konference na Vysočině

Přijďte na konferenci, kde se sejdou stávající i budoucí sociální podnikatelé, politici, zástupci obcí a neziskového sektoru z Vysočiny.

Sociální podnikání zaznamenává v České republice masivní rozvoj. Po více než 10leté historii už pomalu odrůstá z dětských nemocí a profiluje se jako významný pilíř sociální ekonomiky. Cílem této konference je ukázat na význam sociálního podnikání pro místní komunity a na to, jak mohou subjekty veřejné správy tyto aktivity podporovat. Představeny budou konkrétní kritická místa dalšího rozvoje sociálního podnikání u nás a také příklady dobré praxe z míst, kde se sociální podnikání úspěšně do rozvoje regionu již zapojilo.

Konference je určena pro zástupce samospráv, stávajících i budoucích sociálních podniků a všechny, kterým je sociální ekonomika blízká a chtěli by využívat produktů sociálního podnikání. Součástí konference bude prezentace nabídky sociálních podniků působících v Kraji Vysočina a prostor pro vzájemné sdílení.

Podrobný program najdete zde.

Kdy: 09. 10. 2018, 9:00 - 15:30

Další informace zde.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.