Aktuality


Seminář Nové možnosti podpory pro zemědělce - sociální podnikání

Sociální zemědělství - návrh systému opatření pro podmínky ČR Vás srdečně zvou na seminář
Nové možnosti podpory pro zemědělce (sociální zemědělství)

Kdy: 13. září 2018
Obecní úřad Radešínská Svratka, Radešínská Svratka 134, 592 33 Radešínská Svratka

Seminář se uskuteční pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Seminář má informační a aktivizační charakter a je jednou z aktivit Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR. Seminář je součástí programu IX. ročníku Národní výstavy „Den českého strakatého skotu“.

Více informací a program naleznete zde.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.