Aktuality


Hradec Králové - Podnikatelský plán a aktualizace výzvy Podpora sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá dne 4. 9. 2018 seminář na téma "Jak zpracovat podnikatelský plán a aktualizace výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání v OPZ". Seminář se uskuteční od 10:00 do 13:30 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v místnosti P1.906.

Prezentujícím v první části semináře bude Mgr. Svatava Škantová z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jejím cílem bude seznámit potenciální žadatele s výzvou č. 129 Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost, která byla v červnu 2018 významně aktualizována.

Druhá část semináře bude věnována tématu podnikatelského plánu. Ing. Veronika Špačková z Centra investic, rozvoje a inovací představí účastníkům, jak napsat podnikatelský plán a jak na analýzu trhu a finanční plán. Podnikatelský plán je stěžejní přílohou žádosti o podporu v rámci výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání a na kvalitě jeho zpracování tak často závisí úspěch či neúspěch žádosti o podporu.

Více o akci zde.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.