Nové oddělení sociálního podnikání na MPSV: Krok k lepší podpoře a rozvoji sociálního podnikání v České republice
26. 2. 2024

Nové oddělení sociálního podnikání na MPSV: Krok k lepší podpoře a rozvoji sociálního podnikání v České republice

Od ledna 2024 funguje na MPSV v rámci sekce  zaměstnanosti, odboru integrace na trh práce nové oddělení sociálního podnikání. Jeho vznik představuje významný posun ve způsobu, jakým stát podporuje sociální podnikání v České republice. Oddělení, které povede JUDr. Ondřej Závodský, se zaměří na vytvoření legislativního rámce sociálního podnikání, jeho implementaci a monitorování, přípravu strategie sociálního podnikání a v neposlední řadě i na realizaci projektů pro posílení rozvoje ekosystému sociálního podnikání. 

Jedním z hlavních cílů oddělení je vytvoření legislativního rámce, který bude podporovat sociální podnikání v České republice. Tvorba zákona představuje klíčový nástroj pro definování standardů, práv a povinností sociálních podniků. Zároveň zajišťuje vznik registru, což povede k jejich dalšímu rozvoji v rámci celé ekonomiky.

Po schválení zákona se oddělení bude věnovat jeho efektivní a hladké implementaci, dále také bude monitorovat jeho dodržování a vytvářet nezbytné podmínky pro jeho udržitelné uplatňování.

Další významnou aktivitou bude příprava strategie sociálního podnikání, která bude obsahovat cíle a konkrétní kroky pro jejich dosažení. Strategie se zaměří na podporu segmentu, inovací, udržitelný rozvoj a vytváření nových příležitostí pro sociální podnikatele. Bude také zahrnovat opatření pro oblast vzdělávání a zvyšování povědomí o sociálním podnikání.

Oddělení se bude věnovat také projektům zaměřeným na rozvoj a posílení ekosystému sociálního podnikání. Cílem bude vytvořit silnou a udržitelnou síť podpory sociálního podnikání v České republice. V dubnu 2023 odstartoval projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), který navázal na předchozí úspěšné projekty realizované MPSV. V rámci projektu RESP vznikají regionální poradenská místa SPointy, vzdělávací Institut sociálního podnikání a provádí se řada dalších aktivit, které mají za cíl podpořit rozvoj sociálního podnikání v Česku.

Mgr. Anna Brabcová, ředitelka odboru integrace na trh práce MPSV, uvedla: “Vznik oddělení sociálního podnikání je významným krokem vpřed. Věříme, že tato iniciativa pomůže rozvoji celého segmentu a sociální ekonomiky obecně. Je výsledkem dlouhodobého úsilí našeho odboru na MPSV podporovat rozvoj sociálního podnikání."


Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.