Maturus: grafika s přidanou hodnotou
15. 8. 2023

Maturus: grafika s přidanou hodnotou

Sociální podnik Maturus založila Nadace Jedličkova ústavu roce 2010 v rámci programu Nadace Vodafone „Rok jinak“. Cílem programu bylo budovat a podporovat kapacitu neziskových organizací prostřednictvím khow-how z jiných sektorů. Nadace firmu založila za účelem zaměstnávání lidí s postižením za férových podmínek a posilování jejich kompetencí v tréninkovém programu. Samotný název Maturus vyjadřuje dospělý krok absolventů Jedličkova ústavu a škol a dalších lidí s handicapem na cestě do praxe. Sociální podnik Maturus nám představila jeho ředitelka Jitka Čechová. 

Můžete popsat, čím se váš sociální podnik zabývá? 

Maturus je grafické studio. Od začátku bylo naším cílem prezentovat se hlavně kvalitní prací. V týmu pracují grafici s handicapem i bez něj. Zároveň Maturus provozuje osmiměsíční pracovní trénink, kde zaměstnává další osoby s handicapem, které se pod vedením lektora vzdělávají v grafických dovednostech a dle svých schopností pracují na reálných zakázkách studia. Cílem programu je posílit jejich sociální i pracovní kompetence a tím zvýšit šanci na následné uplatnění na otevřeném trhu práce. Zákazníkům nabízíme širokou škálu grafických služeb od jednoduchých vizitek po komplexní grafické manuály. Naší specialitou jsou autorské ilustrace. Důležitou část našich zakázek tvoří i novoročenky pro firmy, ať už tištěné nebo animované, vše na míru zákazníkovi. Díky takovým zakázkám se nám daří financovat provoz tréninkového pracoviště, které je nevýdělečné.

V čem jsou vaše služby výjimečné?

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Náš zákazník má neustálý kontakt s grafikem a produkcí. Naši zákazníci získávají kvalitně odvedenou práci s přidanou hodnotou toho, že pomáhají.  

Jací lidé nacházejí ve vašem sociálním podniku uplatnění? 

Většinu týmu tvoří osoby se zdravotním znevýhodněním. Primárně projekt cílil na absolventy Jedličkova ústavu a škol, tedy osoby s tělesnými handicapy, postupně však do týmu přicházely i osoby s jiným zdravotním znevýhodněním, duševním onemocněním. To sice na jednu stranu nese vyšší náročnost, zároveň se to ale ukázalo pro všechny zúčastněné jako obohacující. V tréninkovém programu jsou čtyři osoby s handicapem a jeden lektor. V tréninku je základní pracovní náplň zvládnout grafické programy a zkoušet si zpracování zakázek. V grafickém studiu pracují další lidé s handicapem na pozici grafik a produkční. 

Jak se vám daří navazovat vztahy se zákazníky?

Nejzásadnější část našich zákazníků je z byznys sektoru. Trvalo několik let, než se podařilo tyto vztahy navázat a následně je udržet. V začátcích může být informace, že zaměstnáváme OZP, i kontraproduktivní. Zákazník může mít dojem, že nedostane tak kvalitní práci. Spolupracujeme i s veřejnou správou a jednotlivci, nicméně ve výrazně menší míře. Máme i pár zákazníků z neziskového sektoru.

Ucházíte se o veřejné zakázky? 

O veřejné zakázky se neucházíme. V oblasti grafických služeb jsou často vypisovány společně s tiskem. Maturus nemá vlastní tiskárnu a vzhledem k tomu, že u veřejných zakázek je kladen důraz na cenu, nejsme schopni často konkurovat. Zároveň je pro nás důležitá kvalita odvedené grafiky a neradi bychom naše standardy snižovali za účelem snížení ceny.

Na co jste pyšní?

Pyšní jsme na každého jednotlivého absolventa tréninkového programu, který našel cestu ke grafice a dál v ní pracuje. Jsme pyšní, že už více jak 10 let dokazujeme, že práce lidí s handicapem je stejně kvalitní, jako práce lidí tzv. „zdravých“.

Co se vám naopak nedaří? 

Nepodařilo se nám určitě spousta věcí. Zároveň každý neúspěch se ukázal jako důležitá součást naší cesty, poučení, nového nasměrování. 

Co byste poradili někomu, kdo by chtěl začít sociálně podnikat?

Ať si dobře promyslí obě složky sociálního podnikání. Složku sociální, s kým budu podnikat, znám dobře cílovou skupinu, jaké hodnoty do práce sociálního podniku chci vnést. A tu podnikatelskou, která je stejná jako u jakéhokoliv jiného podnikání. Prostě si vše dobře promyslet a spočítat.

 

Text je součástí publikace Příklady dobré praxe sociálního podnikání, která byla financována z projektu MPSV, Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.