Praha a Středočeský kraj mají první kontaktní místo pro sociální podnikání – SPoint
8. 6. 2023

Praha a Středočeský kraj mají první kontaktní místo pro sociální podnikání – SPoint

Od 8. června začal v Praze fungovat SPoint - první místo pro všechny, kteří se zajímají o sociální podnikání. Pokrývat bude celou oblast hlavního města a středních Čech. SPoint sídlí v Podnikatelském a inovačním centru HMP ve Škodově paláci v Jungmannově ulici, které spravuje Pražský inovační institut. Poradenství pro zájemce o sociální podnikání je bezplatné a poskytují ho odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

“V SPointu získají sociální podnikatelé bezplatné poradenství a konzultace, informace o finančních zdrojích, podporu při rozvoji podnikatelských nápadů. SPoint bude dále nabízet vzdělávání a školení, spolupráci při propagaci sociálního podnikání a v neposlední řadě i možnost networkingu a sdílení zkušeností,” řekla Anna Brabcová, ředitelka odboru integrace na trh práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Právě sociální podniky se zabývají veřejně prospěšnými službami s dopadem na sociální soudržnost, zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce nebo aktivitami, které jsou prospěšné životnímu prostředí či zlepšují kvalitu života ve městě.

“Za hlavní město mohu říci, že jsme rádi, že se Praha mohla do projektu MPSV zapojit a že bylo jako kontaktní místo pro Prahu a střední Čechy vybráno ve spolupráci s Pražským inovačním institutem právě Podnikatelské a inovační centrum. Potenciál sociálních podniků zlepšovat kvalitu života ve městě je velký a doufám, že kontaktní místo zde v Podnikatelském a inovačním centru k jejich dalšímu rozvoji v metropoli přispěje,” uvedl Daniel Mazur, radní HMP pro Smart City, IT, vědu a výzkum.

Pražský SPoint není jediným místem, kam si mohou sociální podnikatelé přijít pro podporu. Již v úterý 13. června se slavnostně otevře SPoint v Ústí nad Labem, jehož regionálním partnerem je Inovační centrum Ústeckého kraje. Následovat budou SPointy v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a následně i v dalších regionech.

“Demografický vývoj je neúprosný, všechna města budou mít v sociální oblasti velké výzvy. Ty může efektivně pomoci řešit i rozvoj sociálního podnikání v Praze a středních Čechách. V tomto projektu vidím proto příležitost pro Pii posilovat spolupráci mezi malými a velkými firmami a subjekty sociálního podnikání,” konstatoval Tomáš Lapáček, ředitel Pražského inovačního institutu.

Dlouhodobě prosazuje regionální zacílení podpory sociální ekonomiky nestátní nezisková organizace TESSEA, která zastřešuje sociální podniky v celé České republice. “Právě SPoint pro Prahu a střední Čechy takové pojetí představuje, z čehož máme radost. Vítáme i další regionální centra v dalších krajích ČR," řekl ředitel TESSEA Karel Machotka. "Umístění SPointu do Podnikatelského a inovačního centra pod Pražským inovačním institutem navíc považujeme za přínos k propojení aktivit na podporu podnikání v Praze a ve Středočeském kraji," řekl Karel Machotka.

Vznik SPointu vítá také organizace Deklarace odpovědného podnikání. "Posláním naší organizace je zejména přibližování tématu sociálního podnikání veřejnosti, odborníkům i legislativcům. I proto Deklarace podporuje vznik SPointu, jehož cílem je podpora sociálních firem i zájemců o sociální podnikání," dodal Zdeněk Kosour, mluvčí Deklarace odpovědného podnikání z.s., který je také ředitelem sociálního podniku Kolibřík CSR.

SPointy vznikají v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), který odstartoval v dubnu 2023 a navázal na úspěšný projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Projekt RESP vychází jak z potřeb sociálních podniků, tak i expertů, kteří se sociálním podnikáním dlouhodobě zabývají. Snaží se reagovat na nové důležité okolnosti, jimiž je zejména Akční plán pro sociální ekonomiku. Vedle vzniku regionálních poradenských center má projekt RESP i další aktivity, které mají za cíl podpořit rozvoj sociálního podnikání v Česku. Vzniká Institut sociálního podnikání, jehož cílem je vytvořit systémové řešení vzdělávání v celé sféře sociálního podnikání v ČR. Připravuje se také mapování a analýza prostředí pro rozvoj sociálního podnikání a důležitým úkolem je i osvěta, mainstreaming a propagace.

Regionální koordinátorkou SPointu pro Prahu a střední Čechy je Jana Řehořková, zkušená sociální podnikatelka a jedna ze dvou zakladatelek pražského sociálního podniku Hračkotéka. K dispozici pro konzultace, vzdělávání a podporu bude v kanceláři SPointu (Podnikatelské a inovačním centrum hl.m. Prahy, přízemí Škodova paláce, ulice Jungmannova 35/29). Zájemci si mohou domluvit i schůzku na tel. 777 549 361 nebo e-mailem na jana.rehorkova@mpsv.cz.

Partnery pražského SPointu jsou Pražský inovační institut, v jehož event prostoru – Podnikatelského a inovačního centra - SPoint sídlí, a dále TESSEA ČR, z. s., která zastřešuje sociální podniky z celé ČR.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.