„Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek, 2. vydání“ (Buying Social 2021)

Cílem tohoto průvodce je pomoci veřejným zadavatelům a podpořit osvědčené postupy. Jedná se o nezávazný dokument, který nemá vliv na práva a povinnosti stanovené v právních předpisech EU.

Podléhá vývoji praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek a judikatuře Soudního dvora Evropské unie, který je jediným orgánem příslušným k autoritativnímu výkladu práva Unie. Koncepcemi, nápady a řešeními navrženými v tomto dokumentu nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy a dokument může být nutné upravit s přihlédnutím k vnitrostátnímu právnímu rámci.

Druhé vydání tohoto průvodce bylo sestaveno na základě smlouvy č. SI2.801176 – 728/PP/GRO/SME/18/D/021a mezi Evropskou komisí a sdružením ICLEI – Orgány místní správy za udržitelnost a s podporou organizace Public Procurement Analysis (PPA).

Celý text naleznete ZDE.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.