Rozvoj ekosystému sociálního podnikání v Olomouckém kraji 2024


KDY: 5. 6. 2024   I    9.30 - 15.00

KDE: Červený kostel, Bezručova 3, 779 11 Olomouc 9

KDO: MPSV (SPoint), Olomoucký kraj

Konference probíhá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Olomouckého kraje.

 

2024 mpsv olomoucky kraj 2024 caritas univerzita palackeho2024 caritas univerzita palackeho


PROGRAM KONFERENCE:

9:00 - 9:30 REGISTRACE A COFFEE BREAK
9:30 - 9:45

ÚVODNÍ SLOVO

Představení hlavních hostů konference 

Za kraj pozdraví: hejtman Ing. Josef Suchánek
Za MPSV promluví:  Ing. Marian Jurečka a Mgr. Anna Brabcová, ředitelka 

Antonín 

Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

Josef Suchánek pochází z Ostravy, kde absolvoval gymnázium i vysokou školu. V Olomouci bydlí něco přes dvacet let, přestěhoval se sem v rámci výkonu funkce ředitele obchodní společnosti. Většinu svého profesního života se pohybuje v manažerských pozicích. Od roku 2018 je členem hnutí Starostové a nezávislí. Ve volném čase rád sportuje, v létě jezdí na kole, v zimě lyžuje, celoročně hraje badminton. 

 

Antonín 

Ing. Marian Jurečka

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí. Narodil se v Přerově, kde vystudoval střední zemědělskou školu. V tomto zaměření pokračoval i v rámci vysokoškolského studia na Mendelově univerzitě v Brně. Od roku 2017 je členem Rady Charity Olomouc. V roce 1999 vstoupil do KDU-ČSL. V lednu 2020 se stal předsedou strany KDU-ČSL. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 obhájil svůj poslanecký mandát jako lídr kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji.

9:45 - 10:00

BLOK 1

RESP a význam SPointů pro podnikání v krajích

Mgr. Anna Brabcová 

RESP a Akční plán pro sociální ekonomiku

 • Sociální ekonomika v kontextu evropské strategie
 • Rovné příležitosti a trvalá udržitelnost jako základní principy SP
 • Posílení ekosystému sociální ekonomiky v regionech
 • Vytvoření partnerství a dlouhodobých vazeb mezi aktéry sociální ekonomiky, samosprávou, univerzitami  
Antonín 

Mgr. Anna Brabcová

Celou svou profesní dráhu se věnuje začleňování lidí ve složité situaci do společnosti. Nebojí se dohlížet na řádnost voleb v Gruzii, vést neziskové projekty, organizace, vysokohorskou výpravu a nejnověji celý odbor na ministerstvu. Vystudovala Mezinárodní a teritoriální studia a Veřejnou sociální politiku na Univerzitě Karlově. Aktuálně působí jako ředitelka odboru integrace na trh práce v sekci Zaměstnanost na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.  

Michal

Michal Len, organizace RREUSE 

Michal Len je ředitelem mezinárodní sítě sociálních podniků RREUSE, která se zabývá cirkulární ekonomikou a zejména opětovným použitím výrobků. Zabývá problematikou strategických mechanismů zaměřených na podporu sociálních podniků působících v oblasti cirkulární ekonomiky. Je členem koordinační skupiny Evropské komise pro cirkulární ekonomiku a také odborné pracovní skupiny Evropské komise pro sociální ekonomiku a sociální podniky. Před nástupem do společnosti RREUSE zastával pan Len různé funkce související s životním prostředím ve veřejném i soukromém sektoru a získal magisterský titul v oblasti ochrany a podpory životního prostředí.

 

 10:00 - 10:15

Spolupráce v rámci partnerství s Olomouckým krajem, UP Olomouc a Caritas

Ing. Jan Šafařík MBA, náměstek hejtmana

představí partnerství s projektem RESP v oblasti síťování, propagace a společných akcí

Mgr. Ondřej Kročil. Ph.D. vedoucí Katedry ekonomických a manažerských studií 

představí partnerství s projektem RESP v oblasti vzdělávání a  propagace 

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. ředitel Caritas

představí partnerství s projektem RESP v oblasti vzdělávání a  propagace 

Antonín 

Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana

Jan Šafařík vystudoval ekonomiku a management v Praze, působil tři roky na ministerstvu obrany a následně se věnoval více než jedenáct let obchodu, marketingu, projektovému řízení či strategiím rozvoje v oblasti strojírenského a obranného průmyslu. Má rád sport, horské vycházky, knihy nebo setkávání s inspirativními lidmi.

 

Antonín 

Mgr. Ondřej Kročil

Ondřej Kročil působí na Univerzitě Palackého, katedře ekonomických a manažerských studií, od roku 2017. Odborně se věnuje zejména tématu sociálního podnikání, které se stalo i předmětem jeho disertační práce obhájené v roce 2019. Mezi lety 2020 a 2022 byl hlavním řešitelem výzkumného projektu zaměřeného na krizové řízení sociálních podniků. Od roku 2020 zastává pozici vedoucího katedry ekonomických a manažerských studií.

 

Antonín 

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Ředitel Caritas – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, sociální pracovník, konzultant, lektor. V přímé práci s klienty působil dvanáct let – pracoval se seniory, lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez domova. Je zakládajícím členem správní rady mobilního hospice Nejste sami. Jako expert pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, působil v několika pracovních skupinách MPSV, např. pro transformaci sociálních služeb, přípravu zákona o sociálních pracovnících.

10:15 - 10:45

Zákon pro sociální podnikání

 • JUDr. Ondřej Závodský 
  představí současný stav zákona, jeho hlavní přínosy pro sociální podnikatele, jak bude navazovat na jiné zákonné normy, s čím musí podnikatelé počítat a jaké další výhody bude registrované pro integrační sociální podniky  
Antonín 

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

Vedoucí oddělení sociálního podnikání na MPSV. Právník s velkou erudicí a praxí ve státní správě. Pracoval na Ministerstvu financí, Ministerstvu vnitra a jako právník Nadačního fondu proti korupci. Stal se hlavním autorem Zákona o hazardních hrách, na základě něhož došlo k významné redukci počtu provozoven s hazardními hrami v ČR a došlo k zavedení celé řady nástrojů proti vzniku závislosti.

 

Odpovědné zadávání v ČR

 • Mgr. Adam Gromnica

odpovědné zadávání, současnost a budoucnost 

Antonín 

Mgr. Adam Gromnica

Pracuje pro Institut odpovědného veřejného zadávání. Zabývá se tématem zaměstnávání znevýhodněných prostřednictvím SOVZ, mj. problematikou zaměstnávání osob se záznamem v evidenci rejstříku trestů a je velkým fanouškem podpory inovací a rozvoje cirkulární ekonomiky. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zkušenosti sbíral v advokacii, veřejné správě či v kanceláři veřejného ochránce práv.

10:45 - 11:15

Inspirativní sociální podniky v Olomouckém kraji a host z Jihomoravského kraje

Družstvo Stabilita - Naše café  Mgr. Petr Šeda, Ergones Iveta Klemešová a Mgr. Iva Smejkalová z KonectaPRO

Rozhovor s podnikateli na pódiu. Zástupci podniků představí svoje podnikání, svoji historickou zkušenost a vývoj podniku od začátku po současnost, představí podporu pro zaměstnance se specifickými potřebami, své úspěchy a to jak překonávali různá úskalí. 


 • Kavárna a dortovna Naše Café je sociálním podnikem, který zaměstnává osoby po léčbě závislostí a umožňuje jim smysluplný restart do života v profesionálním prostředí. Kavárnu provozuje Sociální družstvo Stabilita Olomouc, které vzniklo v roce 2012 za účelem sociálního podnikání neziskové organizace P-centrum, spolek (www.p-centrum.cz).
 • Ergones je sociálním podnikem, který zaměstnává osoby nevidomé a slabozraké. Zaměřují se na prodej a servis IT produktů (digitálních kompenzačních pomůcek), potisk reklamních předmětů a tisku, výuku jazyků na počítačové dovedností a výrobu keramiky. Ergones provozuje TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 
 • Konecta PRO je sociálním podnikem, který zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. Ve svých zákaznických call centrech zaměstnávají více než 70% osob se specifickými potřebami. Poskytují profesionální servis se sociálním přesahem.   
Antonín 

Mgr. Petr Šeda

Zástupce ředitelky P-centrum, spolek. Manažer, lektor, sociální pracovník, bojovník proti systémovým nespravedlnostem (zvlášť v oblasti dluhů). Podílel se vzniku kavárny Naše kafé a dalších projektů z oblasti sociálního pdoníkání. 

Antonín 

Iveta Klemešová

Zástupce ředitele pro sociální firmu Ergones ve společnosti TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. Dlouhodobě se věnuji práci s osobami nevidomými a slabozrakými. Stála u vzniku sociálního podniku Ergones a podílí se na jeho řízení a rozvoji. 

Antonín 

Mgr. Ivana Smejkalová

Ředitelka ve společnosti Konecta PRO. Stála u vzniku tohoto sociálního podniku, který patří pod korporátní společnost Konecta. Je hlavní postavou podniku, přináší nové vize, podněty a postupně je implementuje do strategie sociální firmy.

11:15 - 11:30

Vojtech Szabó, akordeonista, který patří k evropské interpretační špičce.

Kulturní program, který zajistí a realizuje sociální podnik.  

 11:30 - 12:30

Lehký oběd formou bufetu od sociálního podniku Naše café

12:30 - 12:45

BLOK 2

Sociální ekonomika na Slovensku 

Slovenské sociální podnikání, legislativa, praxe a podpora na regionální úrovni. Strategie rozvoje sociální ekonomiky na Slovensku, nové trendy.

Ing. Milan Vaňo, senior specialista pro sociální ekonomiku, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR.

Bc. Lucia Valent, jednatel sociálního registrovaného podniku KVK design s.r.o. 

Antonín 

Ing. Milan Vaňo

Je senior špecialista pre sociálnu ekonomiku na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde má bohaté skúsenosti a odborné znalosti. Aktívne presadzuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú udržateľný rast a riešia súčasné spoločenské výzvy. Jeho úsilie smeruje k posilňovaniu odborných kapacít s cieľom posilniť sociálnu ekonomiku na Slovensku. Spolupracuje s partnermi a zástupcami z rôznych sektorov a buduje sieť kľúčových aktérov sociálnej ekonomiky doma aj v zahraničí.

Antonín 

Bc. Lucia Valent

Lucia Valent je zakladateľka sociálneho podniku KVK design s.r.o., odborná pracovníčka pre sociálnu ekonomiku Centra znalostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, venuje sa najmä téme pracovnej integrácie znevýhodnených a zraniteľných osôb v registrovaných sociálnych podnikoch na Slovensku.

Ondřej 

Ondřej Závodský, odbor sociální integrace Ministerstva práce a sociálních věcí, Česká republika

Je dlouholetý státní zaměstnanec a tvůrce několika reforem.
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2003 nastoupil do resortu Ministerstva vnitra ČR, o dva roky později se stal ředitelem tamějšího právního úseku. Opakovaně zde upozorňoval na porušení právních předpisů a inicioval nápravu stávajícího stavu, což vedlo k jeho následné odvolání z funkce. V letech 2014 až 2017 působil jako náměstek ministra financí pro oblast majetku státu. Ve své funkci prosadil mj. regulaci hazardu v České republice. Od roku 2019 pracoval jako právník Nadačního fondu proti korupci. Od 1.4.2022 nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde byl pověřen tvorbou dvou stěžejních zákonů. Je autorem desítek odborných publikací v oblasti transparentnosti nakládání se státním majetkem, či protikorupčního boje.

Sura

Denis Miklóš je advokát advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ

Poskytuje právní služby a poradenství klientům, kteří působí ve strategických oborech naší ekonomiky, jako například petrochemický průmysl a železniční doprava. Zaměřuje se na soutěžní právno, problematiku compliance a ochranu osobních údajů.

 
Katerina Kateřina Broža, Ředitelka pro sociální oblast a rozvoj skupiny sociálních podniků Etincelle
Vystudovala FSV UK, obor Veřejná a sociální politika, již během studia začala pracovat na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako projektová manažerka pro ESF, kde byla garantem výzev pro podávání projektů v oblasti Rovných příležitostí žen a mužů.
Již 12 let se pohybuje v neziskovém sektoru a sociálním podnikání. Je expertkou na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a v posledních několika letech se zabývá problematikou koncepce náhradního plnění. Mimo jiné vede projekt O KROK, který dostal se svým Troublegangem cenu Inovace v sociálních službách v roce 2022.
Je členkou pracovní skupiny pro chráněný trh práce při MPSV.
Antonín 

Antonín Nekvinda Výkonný a finanční manažer Sdružení Neratov, z.s.

Od roku 2010 působí v sociálním podniku Sdružení Neratov, z.s. (založeno1992) jako COO. Spolek zaměstnává 250 lidí z toho 180 s postižením. Sdružení provozuje sociální služby a ty podporuje svou rozsáhlou hospodářskou činností.
Vystudoval VUT Brno. V roce 1998 se stal členem představenstva České pojišťovny Slovensko v Bratislavě a od roku 2000 ji řídil jako CEO. V roce 2010 z pojišťovny odešel a založil vlastní makléřskou společnost JNP Finance a.s.
Od roku 2011 je CEO spolku PONS 21, z.s., který postavil školu pro chudé děti v Indii pro 500 dětí a dále ji podporuje. V roce 2011 založil sociální podnik Anpora, s.r.o. v Brně, který zaměstnává 40 lidí s postižením a jeho hlavní pracovní činností jsou kompletační práce.

12:45 - 13:00

Příklady inspirativních sociálních podniků na Slovensku 

Bc. Lucia Valent, jednatel sociálního registrovaného podniku KVK design s.r.o.

 13:00 - 13:15

JAK SPOINT POMÁHÁ V OLOMOUCKÉM KRAJI
Mgr. Stanislav Hyrák

 • Klíčové aktivity SPoitu pro Olomoucký kraj, partnerství a jejich význam, podpora pro podnikatele, síťování a propagace sociálního podnikání v regionu.
 • Program STUDENT, Program pro samosprávy, Konzultace, Síťování, Mainstreaming 
Antonín 

Mgr. Stanislav Hyrák

Koordinátor Spointu pro Olomoucký kraj. V oblasti podpory osob se specifickými potřebami se pohybuje více než 20 let a jako speciální pedagog se zaměřuje na individuální práci se zaměstnanci sociálních podniků v rámci integrační podpory. Na manažerské pozici konzultanta MPSV pro sociální podnikání pracuje 7 let.

13:30 - 14:30

Workshopy

 

Workshop nabídne účastníkům konference možnost zapojit se do tvořivého procesu při řešení úkolů, které jsou sociálním podnikatelům vlastní. Pod vedením zkušeného lektora se zaměří na vybrané téma z oblasti sociálního podnikání. Zpracují myšlenkovou mapu, stanoví si priority a proberou postupy vedoucí k cíli. Jeden zástupce potom odprezentuje výsledek ostatním.    

 

1/ Založení sociálního podniku

Stanislav Hyrák

Jak zvolit právní subjektivitu, předmět podnikání, koho přibereme do týmu a kdo bude náš stakeholders? Jaké zaměstnance se specifickými potřebami zaměstnáme a jak je podpoříme? 

Antonín 

Mgr. Stanislav Hyrák

Koordinátor Spointu pro Olomoucký kraj. V oblasti podpory osob se specifickými potřebami se pohybuje více než 20 let a jako speciální pedagog se zaměřuje na individuální práci se zaměstnanci sociálních podniků v rámci integrační podpory. Na manažerské pozici konzultanta MPSV pro sociální podnikání pracuje 7 let.

 

2/ Marketing a propagace sociálního podniku

Miriam Vránová

Budování značky a marketing je nedílnou a důležitou součástí sociálního podnikání. Jak poznat a oslovit naši cílovou skupinu? Kdy, jak a s kým budeme aktivity realizovat? Komunikační strategie a vyhodnocování stanovených cílů. 

Antonín 

Mgr. Miriam Vránová

Podílí se na tvorbě, realizaci a koordinaci vzdělávacích programů v rámci Institutu sociálního podnikání při MPSV. Je i moderátorkou a vede rozhovory o sociálním podnikání pro podcast Pomáháme podnikáním, který se v rámci projektu RESP natáčí.  Působí jako konzultantka, lektorka, editorka a zmocňovatelka zranitelných skupin, která se více než 15 let zabývá komunikací a medializací veřejně prospěšných témat (PR), společenskou odpovědností (CSR) a vzděláváním dospělých.

 

3/ Řízení sociálního podniku a vícezdrojové financování

Petr Šeda

Provoz, obchod, výroba, finanční řízení podpora zaměstnanců se specifickými potřebami. Jak to funguje v sociálním podniku a jaké jsou kompetence? Jak zajistit finanční zdroje a kontrolovat cash flow?  

Antonín 

Mgr. Petr Šeda

Zástupce ředitelky P-centrum, spolek. Manažer, lektor, sociální pracovník, bojovník proti systémovým nespravedlnostem (zvlášť v oblasti dluhů). Podílel se vzniku kavárny Naše kafé a dalších projektů z oblasti sociálního pdoníkání.

 

4/ Participace v sociálním podnikání a spolurozhodování

Jana Řehořková

Týmová spolupráce, participace a podnětné pracovní podmínky jsou základem úspěchu při provozování sociálního podniku. Jak na to? Co znamená spolurozhodování prakticky? Horizontální nebo vertikální řízení podniku? 

Cílem bude určit strategii při řešení tématu a popsat taktiku a rozdělení rolí. Výsledky odprezentuje zástupce skupiny.  

Antonín 

Mgr. Jana Řehořková

Jana pracuje v projektu RESP jako garantka regionálních center - SPointů. Kromě koordinování činnosti SPointů se podílí také na propagaci, networkingu a vzdělávání v oblasti sociálního podnikání. Na problematiku zaměstnávání lidí se znevýhodněním se specializuje již 18 let. Je jednou ze dvou zakladatelek pražského sociálního podniku Hračkotéka. Je absolventkou studia Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Zdravotně sociální fakulty na Jihočeské univerzitě.

14:30 - 15:00

 Závěr + DISKUSE

 

 

Konferenci bude provázet také prodejní část, kde vybrané sociální podniky budou prodávat své výrobky. 

Kontaktní osoby: Stanislav Hyrák, Tel. 777 549 744, stanislav.hyrak@mpsv.cz

REGISTRACE 

Registrovat se můžete do 3. 6. 2024.

Akce probíhá v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397. 

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.