Marie Dohnalová

Expertka na principy a projekty sociálního podniku a na zahraniční přístupy k sociálnímu podnikání

Marie Dohnalová 

Oblasti specializace: Individuální podpora stávajícím i budoucím sociálním podnikatelům v oblasti teorie sociálního podnikání (principy sociálního podniku, marketingová analýza, sociální marketing), konzultace při psaní projektu pro OP z ESF, odborné poradenství v rámci hromadných seminářů pro stávající nebo budoucí podnikatele v segmentu sociálního podnikání.

Místo výkonu konzultace a dojezdnost:
Přednostně Praha, České Budějovice.

Kontakt:

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
725 907 529
marie.dohnalova@gmail.com

Profil

Marie se zabývá tématem sociální ekonomiky a sociálního podnikání od roku 2002, kdy se konala v Praze první světová konference o sociální ekonomice. Vystudovala VŠE a FF UK. Od roku 1996 působí na Fakultě humanitních studií UK. Je garantkou navazujícího magisterského studijního programu Studia občanské společnosti, kde zavedla povinný předmět Sociální ekonomika a sociální podnikání, a garantuje i doktorský studijní program Studia občanského sektoru. Dlouhodobě provádí se studujícími FHS UK výzkum českých sociálních podniků. Vedla desítky diplomových prací včetně témat sociální ekonomiky nebo sociálního podnikání.

Zastupuje Českou republiku v mezinárodním projektu výzkumu sociálních podniků, který koordinuje společnost EMES, kde je členkou. Podílela se na vzniku českých definic sociálního podnikání a principů sociálního podniku, poskytuje konzultace k tématu sociálního podnikání různým institucím. Je autorkou několika knih o sociální ekonomice a sociálním podnikání.

 

Máte zájem o kontaktování experta?

Můžete k tomu použít i následující formulář.

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.