Petr Vaškovic

Expert na finance

Petr Vaškovic

Oblasti specializace: finanční řízení, finanční plánování a investiční rozhodování, zdroje financování, podnikatelské plánování, strategické plánování, krizový management

Místo výkonu konzultace a dojezdnost:
Přednostně Praha a Středočeský kraj, po předchozí domluvě kdekoliv v ČR.

Kontakt:
+420 725 244 496
+420 608 460 569
vaskovic@occasioops.cz 

 

Profil

Ing. Petr Vaškovic se tématice sociální ekonomiky a sociálního podnikání začal systematicky věnovat po roce 2010. Vystudoval VŠE v Praze. Jeho profesní kariéra zahrnuje podnikatelskou činnost, výuku na vysokých školách a práci v neziskovém sektoru. Působí v neziskové organizaci Occasio o.p.s., která se zabývá problematikou mikrofinancování, hybridního financování a investicemi do sociálního impaktu. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti tvorby a implementace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

 

 

Máte zájem o kontaktování experta?

Můžete k tomu použít i následující formulář.

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.