Markéta Vinkelhoferová

Expertka na enviro sociální podnikání

Markéta Vinkelhoferová

Oblasti specializace: Principy environmentálního sociálního podniku, principy fair trade, aplikace Cílů udržitelného rozvoje v praxi, příprava a konzultace podnikatelského plánu, proveditelnost záměru, udržitelnost podnikatelských aktivit (finanční a lidská), management sociálního podniku, marketing a PR.

Místo výkonu konzultace a dojezdnost:
Celá ČR 

Kontakt:
+420 731 620 489
marketavink@seznam.cz

Profil

Spoluzakladatelka sociálního podniku Fair & Bio pražírna ve středočeském Kostelci nad Labem, kterou provozuje Fair & Bio družstvo. Pražírna od roku 2013 zpracovává fairtradovou bio kávu a zaměstnává mentálně a fyzicky znevýhodněné pracovníky. V roce 2016 pražírna získala 2. místo v soutěži Podnikáme odpovědně a její zástupci se objevili v mnohých českých médiích včetně České televize a Českého rozhlasu. Podnik svým družstevním založením navazuje tím na více jak 170-letou tradici spolkového, družstevního a demokratického podnikání v českých zemích. Markéta Vinkelhoferová je členkou správní rady Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA) a pracovala v neziskové organizaci Ekumenická akademie, kde koordinovala mezinárodní projekt na podporu sociální solidární ekonomiky. Spolu s dalšími experty na sociální solidární ekonomiku se snaží šířit povědomost o environmentálních sociálních podnicích prostřednictvím prezentací příkladů dobré praxe z České republiky a zahraničí. Spoluorganizovala Fóra sociální solidární ekonomiky, potravinové suverenity a semináře Otevřený prostor v letech 2017 (Podnikání pro lidi a planetu ) a 2018 (Cesty ke smysluplné práci). Reprezentuje Českou republiku na zahraničních akcích a usiluje o mezinárodní síťování, z čehož se snaží čerpat pro přenos dobré praxe k nám.

 

Máte zájem o kontaktování experta?

Můžete k tomu použít i následující formulář.

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.