Videa

22. 11. 2021

Rozhovor s Petrou Francovou na téma sociální podnikání

Petra Francová se tématu sociální ekonomiky a sociálního podnikání věnuje odborně od roku 2004. Působí dlouhodobě v neziskovém sektoru a založila několik neziskových organizací. Je zakladatelkou organizace P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. a spolupracuje s TESSEA ČR z.s., zastřešující organizací sociálních podniků.

Spolupracuje s MPSV na nastavování podmínek pro sociální podnikání v ČR, a to zejména ve spojitosti s výzvami. Podílí se na práci evropských sítí zaměřených na sociální podnikání a zpracovává pro zahraniční studie podklady o situaci v ČR.

Copyright 2021 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.