Kapela The Tap Tap - Rozhovor se Šimonem Ornestem
  1. 2. 2013

Kapela The Tap Tap - Rozhovor se Šimonem Ornestem

Kapela The Tap Tap funguje už 12 let. Má za sebou mnoho vystoupení na festivalech (Rock For People, Mezi Ploty, Vysoko Výše Vyšehrad), předskakovala Elánu, často spolupracuje se známými zpěváky a vyprodala Rudolfinum a pražskou Státní operu. Čím však souvisí se sociálním podnikáním? Tím, že jejími členy jsou těžce tělesně postižení studenti Jedličkova více
O fair trade - Rozhovor s ThDr. Jiřím Silným, ředitelem Ekumenické akademie
  1. 2. 2013

O fair trade - Rozhovor s ThDr. Jiřím Silným, ředitelem Ekumenické akademie

ThDr. J.Silný – duchovní v Československé církvi husitské, po roce 1989 zjišťuje, že se církve zabývají  převážně samy sebou a ne tématy dopadajícími na lid. Vnáší tato témata do své činnosti faráře a posléze dojde k rozhodnutí plně se jim věnovat. Zakládá Ekumenickou akademii, sdružující církve, nezávislé organizace i jednotlivce.

více
Mlsná kafka - Rozhovor s Filipem Kavka Smiggelsem
  1. 2. 2013

Mlsná kafka - Rozhovor s Filipem Kavka Smiggelsem

Mlsná kavka je nekuřácká vegetariánská restaurace v Pražské čtvrti Karlín, která pod jednou střechou a v jedné kuchyni spojuje kvalitní bezmasá jídla a pracovní uplatnění lidí znevýhodněných na trhu práce. Vznikla jako společný projekt Občanského sdružení Green Doors a Filipa Kavky Smiggelse.

více
Rozhovor - o.s. Pohoda a POHODA, o.p.s.
  31. 1. 2013

Rozhovor - o.s. Pohoda a POHODA, o.p.s.

Sociální podnikání skýtá nové možnosti také pro financování sociálních služeb. S originálním řešením přišly dvě sesterské organizace – občanské sdružení Pohoda a Společnost POHODA, o.p.s. Fungování tohoto konceptu nám společně přiblížili ředitelé obou organizací.

více
Pokračuji jen v tom, co znám a co umím... - Rozhovor s Jakubem Mateiciem
  31. 1. 2013

Pokračuji jen v tom, co znám a co umím... - Rozhovor s Jakubem Mateiciem

Na panelové diskuzi v Ostravě jsem potkala mladého sociálního podnikatele
Jakuba Mateiciuca, který je jednatelem firmy AC AERO s.r.o. a tak jsem této
příležitosti využila a položila mu několik otázek. Jakub je velmi přátelský,
veselý a otevřený muž, věřím, že kus této jeho povahy na vás „dýchne“ i z rozhovoru
s ním.

více
 Rozhovor se Stanislavem Sadílkem
  31. 1. 2013

Rozhovor se Stanislavem Sadílkem

Pan Sadílek provozuje v centru Prahy nedaleko Karlova mostu restauraci U Kapra a v Doksech u Máchova jezera ještě výrobnu knedlíků a kemp. Se svými 42 zaměstnanci dosahuje měsíčního obratu 7,5 milionů. Pod úspěšným podnikem se standardní právní formou (OS VČ) se skrývá dlouholetý projekt na pomoc dětem ulice, který je v podstatě sociálním podnikem se širšími souvislostmi.

více
Rozhovor - Zubrnická muzeální železnice
  31. 1. 2013

Rozhovor - Zubrnická muzeální železnice

Přinášíme vám rozhovor s předsedou Zubrnické museální železnice (ZMŽ) Martinem Kašparem, který uskutečnil v loňském roce v rámci cest po sociálních podnicích.

více
Rozhovor - Zadávání veřejných zakázek v Mostě
  31. 1. 2013

Rozhovor - Zadávání veřejných zakázek v Mostě

V Mostě probíhá zadávání veřejných zakázek (VZ) tak, že jsou zároveň sledovány sociální cíle, tzn. že dodavatelé při plnění zakázky zaměstnají určitý počet nezaměstnaných osob. Tuto aktivitu se tam podařilo prosadit paní Mgr. Aleně Zieglerové, vedoucí odboru projektů rozvoje lidských zdrojů Úřadu práce v Mostě.

více
Rozhovor - Úspěšný sociální podnikatel
  31. 1. 2013

Rozhovor - Úspěšný sociální podnikatel

Přinášíme vám rozhovor s Ing. Janem Paličkou, předsedou představenstva 1. SDZP, kterého považujeme za velmi úspěšného sociálního podnikatele v České republice.

více
Rozhovor - Sociální firma je příjemným protikladem k téhle uspěchané době
  31. 1. 2013

Rozhovor - Sociální firma je příjemným protikladem k téhle uspěchané době

Jana Mayova odešla z dravého nekompromisního prostředí bussinesu zaměřeného především na zisk a rozhodla se změnit svůj život. Výzvou pro ni byla sociální firma, i když v podstatě vůbec nevěděla, do čeho jde. Dodnes toho nelituje. Stala se manažerkou sociální firmy Zahrada občanského sdružení Fokus Praha – firmy, která tu primárně není pro zisk, ale pro vlastní zaměstnance.

více
Rozhovor s Milenou Suchoňovou, vedoucí sociální firmy Slunečnice
  31. 1. 2013

Rozhovor s Milenou Suchoňovou, vedoucí sociální firmy Slunečnice

Slunečnice, o. s., je organizace s dvanáctiletou tradicí v poskytování služeb lidem s mentálním a zdravotním postižením. Usiluje o integraci osob s postižením do běžného života a pomáhá jim při zajišťování důstojných životních podmínek. Je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků.

více
Rozhovor s Martinem Šimáčkem
  31. 1. 2013

Rozhovor s Martinem Šimáčkem

Již tři čtvrtě roku působí Martin Šimáček jako ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Celý svůj profesní život zasvětil sociálnímu začleňování. V roce 1999 nastoupil do sdružení Člověk v tísni, od roku 2001 pracoval v programech sociální integrace a posléze se stal vedoucím pobočky ve Středočeském kraji.

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.