Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice - Jacques Defourny, Marthe Nyssens

Marie Dohnalová a Kateřina Legnerová, expertky pro sociální podnikání, publikovaly dvě kapitoly v knize Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice (editovali Jacques Defourny, Marthe Nyssens) vydané nakladatelstvím Routledge.

Jedna kapitola má název: Sociální podnikání v České republice: dědictví a nový vývoj.

Druhá kapitola je s názvem: Vliv historických a institucionálních dědictví na současné sociální podniky v zemích střední a východní Evropy: Poučení z Polska, Maďarska, České republiky a Chorvatska.

 

Vydané nakladatelstvím Routledge.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.