Aktuality


Evropská komise: Veřejná diskuse k Akčnímu plánu sociální ekonomiky

Evropská komise na podzim příštího roku zveřejní nový Akční plán sociální ekonomiky a v rámci jeho přípravy zahájila v březnu veřejnou diskusi. Cílem této iniciativy je vytvořit příznivé podmínky pro sociální ekonomiku a sociální podnikání, pro které jsou charakteristické kolektivními zájmy a sledování sociálních a environmentálních cílů.
V roce 2011 byla podobná iniciativa k sociálnímu podnikání zaměřena na podporu institucionálního prostředí a financování sociálních podniků, zviditelnění, uznání a zviditelnění sociálního podnikání i na podporu mezinárodní spolupráce.
Výsledky veřejné diskuse budou zapracovány do Akčního plánu sociální ekonomiky s cílem zlepšit viditelnost sociální ekonomiky a přispět k spravedlivému a udržitelnému růstu. Akční plán posílí sociální investice, podpoří subjekty sociální ekonomiky při vzniku, rozvoji, inovaci a při vytváření pracovních míst.

Do této veřejné diskuse je možné vstoupit příspěvkem do 26. dubna: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12743-Social-Economy-Action-Plan

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.