Aktuality


Listopadové workshopy pro zájemce o zvýhodněné úvěry pro sociální podniky pořádaný k výzvě „S-podnik" Operačního programu Zaměstnanost

Dovolujeme si Vás pozvat na workshopy pro zájemce o zvýhodněné úvěry pro sociální podniky pořádaný k výzvě „S-podnik“ Operačního programu Zaměstnanost, kterou vyhlásila Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

 
Workshop je pořádán v Praze ve dvou termínech 6.a 12. 11. 2019 a v Brně dne 7. 11. 2019, více viz pozvánky v příloze (termín 12. 11. 2019 je kapacitně téměř naplněn).

Z organizačních důvodů (zejména kvůli povolení vstupu do budovy) žádáme zájemce o potvrzení účasti na tento e-mail marketa.kouskova@mpsv.cz zasláním:

-          vybraného termínu

-          jména a příjmení účastníka

-          názvu organizace a kontaktu,

a to nejpozději 24 hod. před konáním akce.

 

Dovolujeme si upozornit, že kapacita je omezená cca 20 místy a na této akci nebude podáváno občerstvení.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.