Aktuality


Mezinárodní konference Partnerství pro sociální podnikání - Role obcí, měst a krajů v podpoře sociálního podnikání

PARTNERSTVÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Pozvánka na mezinárodní konferenci Partnerství pro sociální podnikání - Role obcí, měst a krajů v podpoře sociálního podnikání 5. 9. 2019 v Praze.

Od zahraničních a českých odborníků se dozvíte:

Proč je sociální podnikání v ČR zatím vzácným jevem?
Jak tuto situaci mohou změnit obce, města a kraje?
Jak se sociálnímu podnikání daří jinde v Evropě?
Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz je hlavním hostem konference.

PROGRAM

REGISTRACE

Akci pořádají Platforma rozvoje NNO a Spiralis za podpory České spořitelny, Magistrátu hl. města Prahy, Evropského hospodářského a sociálního výboru a dalších partnerů.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.