Aktuality


3. Veletrh sociálního podnikání v Hradci Králové

Veletrh se uskuteční dne 24. dubna 2019 od 10:00 do 15:30 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, v sále Zastupitelstva. Veletrh pořádá Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem.

V rámci této akce proběhne řada zajímavých prezentací. Hlavními tématy letošního veletrhu budou společenská odpovědnost firem a nové trendy v sociálním podnikání. Těšit se můžete ale také na aktuální informace z Operačního programu Zaměstnanost a na další zajímavé příspěvky z oblasti sociálního podnikání včetně přenosu zahraničních zkušeností do ČR.

 

Program: 

Podpora sociálního podnikání 

9:30 – 10:00

Prezence účastníků

10:00 – 10:10
Podpora sociálního podnikání Královéhradeckého kraje – úvodní slovo
Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, oblast sociálních věcí

10:10 – 10:25
Sociální podnikání v konceptu chytrého regionu a chytrého venkova Královéhradeckého kraje
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Ing. Jana Smetanová, Mgr. Šárka Bartošová, Centrum investic, rozvoje a inovací

10:25 – 10:40
Podpora sociálního podnikání v ČR – Je možné ještě žádat do výzvy č. 129 Operačního programu Zaměstnanost? Jakou perspektivu mají finanční nástroje na podporu sociálního podnikání?
Mgr. Veronika Pokorná, oddělení projektů sociálního podnikání, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Společenská odpovědnost firem

10:40 – 11:00
Společenská odpovědnost firmy ŠKODA AUTO a.s.
Mgr. Jakub Jedlinský, Jana Marešová, ŠKODA AUTO a.s

11:00 – 11:30 ČSOB
Jednoduše pro lidi aneb společensky odpovědná banka
Denisa Parkosová, ředitelka útvaru Zpracování operací a nákup, Eva Horucková, specialistka Společenské odpovědnosti, Aleš Bursík, manažer Back office, Československá obchodní banka, a.s.

11:30 – 11:40
Spolupráce Ergotepu, družstva invalidů a ČSOB z podhledu sociálního podniku
Ing. Pavel Ducháček, vedoucí střediska administrativních služeb, Ergotep, d.i.

11:40 – 11:50
Ergotep CSR Institut o.p.s.
JUDr. Pavel Nádvorník, ředitel Ergotep CSR Institut o.p.s.

11:50 – 12:15
Přenos zahraničních zkušeností do ČR – projekt Road CSR
Ing. Michaela Novotná, Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

 

Workshop nové trendy v sociálním podnikání

13:00 – 13:20
Enviromentální sociální podnikání
Markéta Vinkelhoferová, spoluzakladatelka sociálního podniku Fair & Bio pražírna a expertka na uplatňování zásad udržitelného rozvoje v praxi

13:20 – 13:40
Cirkulární ekonomika
Laura Mitroliosová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

13:40 – 14:00
Sociální zemědělství
Eliška Hudcová, Asociace sociálního zemědělství

14:00 – 14:40
Panelová diskuse
moderovaná Markétou Vinkelhoferovou

14:40 – 15:00
Závěry workshopu a diskuse

 

 12:15 – 13:00

Přestávka na občerstvení a networking

 

Doprovodný program (9:30 – 15:30)

  • prezentace sociálních podniků a firem poskytujících náhradní plnění v předsálí

 

Paralelní akce: Workshop „Chytrá řešení v sociálních službách“
13:00 – 15:00
Anotace: s nejnovějšími trendy a jejich využitím v sociálních službách Vás seznámí firmy poskytující smart řešení pro osoby se zdravotním a duševním postižením. Se svými zkušenostmi, vlastními smart projekty a příklady dobré praxe Vás seznámí poskytovatelé sociálních služeb a další odborníci z Královéhradeckého kraje.
Kontaktní

 

Na bezplatný veletrh se můžete registrovat zde a případné další informace naleznete na www.socialnipodnikanihk.cz.

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.