Aktuality


Seminář pro žadatele k výzvě č. 105

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 105 Podpora sociálního podnikání v Praze. Výzva bude vyhlášena 1. dubna 2019 a je určena zájemcům o vznik nebo rozvoj sociálně podnikatelských aktivit na území hl. města. Alokace výzvy je 50 mil. Kč, míra spolufinancování činí 50 %. Ukončena bude 28. 6. 2019. Podrobné informace budou zveřejněny na stránce výzvy po jejím vyhlášení.

 

Kdy: 11. 4. 2019 od 09:00 — 11. 4. 2019 do 13:00
Místo konání: Praha, Na Poříčním právu 376/1, Klub v přízemí

Ukončení přihlašování: 10. 4. 2019 12:00

 

Program:

  • Seznámení s revidovanou výzvou č. 105
  • Podporované aktivity
  • Principy sociálního podniku
  • Způsob hodnocení projektů
  • Rozpočet
  • Podnikatelský a finanční plán
  • Odkazy na zdroje informací 

 

Pravidla účasti:

Z každé organizace (nebo organizace propojené) se mohou z kapacitních důvodů účastnit pouze 2 osoby (duplicitní registrace budou rušeny). Seminář je určen pro žadatele, nikoliv pro pracovníky poradenských agentur. 

Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře: https://www.esfcr.cz/akce-ridiciho-organu-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/seminar-pro-zadatele-k-vyzve-c-105.

Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 

Další informace:

V rámci školení nebude poskytnuto občerstvení a budou pouze kratší pauzy dle aktuální potřeby. V místě konání semináře je k dispozici bufet s drobným občerstvením. 

Materiály v tištěné podobě nebudou k dispozici, aktuální prezentace bude vyvěšena den před konáním akce.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.