Aktuality


Kulatý stůl na téma podnikání žen - cizinek

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců a Organizace pro pomoc uprchlíkům

Vás srdečně zvou na Kulatý stůl

Téma: podnikání žen - cizinek

Kulatý stůl se bude konat 28. 1. 2014 od 14.00 do 16.00  v Jihomoravském regionálním centru na podporu integrace cizinců

Adresa:  Mezírka 1, Brno; 6. patro

Na setkání bychom rádi diskutovali o podnikání žen - cizinek a představili Vám výstupy projektu Začátek ve svém, který realizuje Organizace pro pomoc uprchlíkům. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Program:     
- Zahájení, úvodní slovo koordinátorky projektu  Ing. Džany Popović
- Vzdělávání jako nástroj podpory integrace na trh práce žen - migrantek
- Představení postupů a metod využívaných při vzdělávání žen - migrantek
- Seznámení s výstupy projektu Začátek ve svém - publikací pro začínající podnikatelky a časosběrným dokumentem
- Bariéry vstupu žen - migrantek na pracovní trh
- Možnosti spolupráce státní správy a nevládních organizací
- Slaďování rodinného a pracovního života
- Diskuse

Účastníci zdarma obdrží publikace, které jsou určené pro volné šíření migrantkám a časosběrný dokument.

Prosíme o potvrzení účasti na e-mailu: andrea.spirkova@opu.cz


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.