Poradenství


TESSEA

Co je TESSEA?

TESSEA ČR, z.s. (ve zkratce „TESSEA“) je nestátní nezisková organizace, jejím posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává aktuální informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě.

 

  • národní síť pro sociální podnikání s regionálním zastoupením
  • propagace výrobků a služeb členů TESSEA
  • poradenská a konzultační podpora
  • vzdělávací aktivity
  • Klub sociálních podnikatelů
  • spolupráce s akademickou sférou
  • mezinárodní spolupráce

 

Více informací naleznete na www.tessea.cz.

 

 

Členství v TESSEA

Zajímá vás sociální podnikání? Chcete o tom dostávat informace?

Staňte se členy Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA. Členstvím podpoříte tak dobrou myšlenku.
Posláním TESSEA je prosazování konceptu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách ČR, zejména vytvořením a rozvíjením modelu infrastruktury pro jeho rozvoj, zahrnující oblasti osvěty, vzdělávání, podpory, financování a výměny zkušeností na národní i mezinárodní úrovni a jeho prosazování do koncepcí, strategií a politik.

TESSEA má nově právní subjektivitu.


Registrace do TESSEA je možná na webu spolku zde.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.