MPSV

  29. 4. 2024

Enviro-akademie

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Institutu sociálního podnikání zve zájemce o enviro-sociální podnikání na odborný program Enviro-akademie.

KDY: 29. 4,. 13. 5., 29. 5., 5. 6., 11. 6., 20. 6. 2024

KDE: SPoint pro Prahu a střední Čechy (Jungmannova 35/29, Praha 1), České Budějovice, Raspenava u Frýdlantu, Toulcův dvůr Praha

Počet účastníků Enviro-akademie je omezen, zajistěte si své místo co nejdříve! Termín  uzavření přihlášek je 11. 4. 2024, oznámení o účasti pošleme zájemcům o program do 15. 4. 2024 (2 týdny před zahájením programu).

PROGRAM:
29. 4. 2024 - Základní aspekty environmentálního sociálního podnikání
13. 5. 2024 - Webinář Jaké environmentální problémy řešit
29. 5. 2024 - Webinář Jak pracovat s osobami se specifickými potřebami v envirosociálních podnicích
5. 6. 2024 - Studijní exkurze do Českých Budějovic (Kabinet CB)
11. 6. 2024 - Studijní exkurze do Frýdlantského výběžku (Levandulovna)
20. 6. 2024 - Závěrečný seminář Udržitelnost environmentálních sociálních podniků a nácvik práce s osobami se specifickými potřebami v terénu

PROČ SE PŘIHLÁSIT:

 • Vzdělávací program Enviro-akademie přinese vhled do praktického fungování environmentálního sociálního podnikání. Podpoří zájemce o založení takového podniku, ale i již fungující sociální podniky, aby mohli ve svých aktivitách posílit přínos pro životní prostředí.
 • Je určen pro sociální podniky a podnikající neziskovky, které mají zájem posílit environmentální přínos své činnosti. Program je vhodný i pro zakladatele nových environmentálních sociálních podniků. Podmínkou je dostatečná motivace k závazku aktivně se účastnit 40 hodin programu a ochota rozvíjet záměr, který každý uchazeč s sebou přinese a popíše v přihlášce. Organizátoři si vymiňují právo vhodné účastníky Enviro-akademie před zahájením vybrat.


CO JE ENVIRO-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ? 

 • Environmentální sociální podnikání řeší hned několik společenských problémů najednou: většinou zaměstnává osoby se specifickými potřebami, podporuje komunitní život a místní rozvoj, provozuje aktivity příznivé pro životní prostředí. Většinou se jedná o podporu biodiverzity anebo prevenci
  nadměrného množství odpadu, případně propojení obou.

  LEKTORKA: Markéta Vinkelhoferová
  Markéta Vinkelhoferová je expertka na enviromentální sociální podnikání a od roku 2015 prosazuje jeho rozvoj v ČR. Je spoluzakladatelkou sociálního podniku Fair & Bio pražírna (2013) a předsedkyně správní rady Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA ČR z. s.). Školí, konzultuje a mentoruje sociální, environmentální a ekonomickou udržitelnost v podnikání, je podporovatelkou fair trade a komunitou podporovaného zemědělství.

  OBSAH SEMINÁŘŮ:

  29. 4. 2024, 10:00 – 16:00, S Point Praha
  Úvodní seminář Základní aspekty environmentálního sociálního
  podnikání
 • Seznámení s účastníky a jejich záměry, úvod do principů environmentálního sociálního podnikání, současná situace v ČR, EU i zemích globálního Jihu – inspirace příklady dobré praxe. Kde na to vzít peníze – příklady aktuálních možných zdrojů financování v ČR i zahraničí. Workshop ve skupinách na uplatnění principů do praxe, součástí bude i neformální networking.
 • Lektorka Markéta Vinkelhoferová

  11. 5. 2024, 13:00 – 16:00, webinář
  Jaké environmentální problémy řešit?
 • Jak stanovit environmentální problém, k jehož řešení enviro-sociální podnik přispěje svou činností. Jak reagovat na potřeby lokality anebo regionu ve dvou směrech: podpořit snižující se biologickou rozmanitost a nadměrné množství odpadu.
 • Lektorka Markéta Vinkelhoferová spolu s Magdalénou Špeldovou z Mýdlárny Koukol a zástupkyněmi Pro-bio ligy a Reuse federace.

  Magdaléna Špeldová
  Magdaléna Špeldová je zakladatelkou environmentálního sociálního podniku Mýdlárna Koukol ve Volfarticích u České Lípy. Obnovila zde nejen život na barokní faře a propojila výrobu mýdel s využitím bylin z přilehlých luk chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Mýdlárna Koukol spojuje tradici bylinkářství s rukodělnou výrobou a sezónností. Využívá lokální zdroje, přispívá k rozvoji místa a věnuje se environmentálnímu vzdělávání, kde je hlavním tématem správná péče o louky a biodiverzita podhorských luk. V současné době svoji působnost rozšiřuje do nedalekého Nového Boru s projektem JEDNO·DUŠE·LÁZNĚ, kde se chce věnovat komunitnímu rozvoji.

  29. 5. 2024, 13:00 – 16:00, webinář
  Jak pracovat s osobami se specifickými potřebami v enviro-sociálních
  podnicích
 • Jaká je vhodná skupina lidí se specifickými potřebami k zaměstnání, vzdělávání anebo jiného typu podpory? Jinak vypadá práce na poli či zahradě a jinak v re-use dílně anebo výrobně jídla, případně kosmetiky. Jak reagovat na potřeby znevýhodněných osob?
 • Lektorka Markéta Vinkelhoferová spolu se zakladatelkou Asociace sociálního zemědělství Eliškou Hudcovou

  Eliška Hudcová
  Odbornice na sociální zemědělství, zaměřuje se na osvětu a vzdělávání, zakládající členka Asociace sociálního zemědělství. Lektorka a členka Pracovní komise sociálního zemědělství na Ministerstvu zemědělství. Pracovala na několika národních a mezinárodních programech a v současnosti je řešitelkou projektu Eco-Social Farming. Působí jako odborná asistentka na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a pracuje jako dluhová poradkyně v organizaci Člověk v tísni, o.p.s.

  5. 6. 2024, 10:00 – 18:00, studijní exkurze, České Budějovice
  Kabinet CB, zakladatel Federace nábytkových bank a reuse center
 • Jak naplňuje principy enviro-sociálního podnikání v praxi Kabinet CB a jak se propsaly do aktivit Federace nábytkových bank a reuse center? Jak na regionální specifika méně aktivního kraje, spolupráci práci s lokálními aktéry, jak využít synergii s kulturou. Jak pracovat s nevýhodami enviro-sociálního podnikání a přetvořit je do atraktivity. Jaký je vhodný byznys plán – ekonomické aspekty enviro-soc. podnikání.
 • Lektorka Dana Kalistová - Kabinet CB

  Dana Kalistová
  Dana Kalistová je zakladatelkou environmentálního sociálního podniku Kabinet CB v Českých Budějovicích. Kabinet CB provozuje reuse centrum, také šicí, čalounickou a renovační dílnu, kde dávají věcem nový život a designový refresh, zpracovávají odpadový materiál, převážně nábytek. Prostor provozují jako centrum, kde pořádají akce na podporu udržitelnosti. Dana Kalistová je také předsedkyní a spoluzakladatelkou Federace nábytkových bank a reuse center.

  11. 6. 2024, 10:00 – 18:00, studijní exkurze, Frýdlantský výběžek,
  Liberecký kraj
  Levandulovna v Raspenavě u Frýdlantu
 • Jak naplňuje principy enviro-sociálního podnikání v praxi Levandulovna a další enviro-soc. podniky Libereckého kraje? Dále jak na regionální specifika, práci s místními aktéry a také co s nevýhodami enviro-sociálního podnikání (jak z nich učinit výhody). Jaký je vhodný byznys plán – ekonomické aspekty enviro-soc. podnikání.
 • Lektorka Adéla Heindorferová-Levandulovna

  Adéla Heindorferová
  Adéla Heindorferová je zakladatelka environmentálního sociálního podniku
  Levandulovna v Raspenavě u Frýdlantu. Zabývají se ekologickým pěstováním levandule a jejím zpracováním do kosmetických produktů a pochutin. Chovají ovečky, přispívají k slow turismu pomalým občerstvením z lokálních surovin a bio potravin. Pořádají workshopy, semináře a vzdělávací programy pro školy i veřejnost. Zaměstnávají různé druhy sociálně znevýhodněných lidí - od migrantů přes rodiče samoživitele až po osoby 55+.

  20. 6. 2024, 8:00 – 16:00, venkovní lokalita na území hl. města Prahy
  a poté SPoint Praha
  Závěrečný seminář Udržitelnost environmentálních sociálních
  podniků
 • Spolupráce s osobami se specifickými potřebami při konkrétní zahradní realizaci sociálního podniku Envira.
 • Jak udržet enviro-sociální podnik? Jak nastavit rovnováhu mezi sociálním, environmentálním a ekonomickým principem?
 • Prezentace rozpracovaných záměrů jednotlivých účastníků, diskuze, networking.
 • Lektorka Markéta Vinkelhoferová

  CÍL PROGRAMU:
  Cílem programu je proškolit účastníky a účastnice, kteří budou po skončení Enviro-akademie mít znalosti (praktické i teoretické) k posílení environmentálních aktivit podniků a neziskovek, případně k založení environmentálního sociálního podniku. Absolvent/ka enviro-akademie se bude orientovat v naplnění principů environmentálního sociálního podniku v praxi:
 • bude schopen/a do konce Enviro-akademie připravit základní osnovu podnikatelského plánu pro svůj konkrétní záměr
 • součástí Enviro-akademie bude i samostatná práce na záměru
 • absolvent/ka bude seznámen/a s principy enviro-sociálního podniku, se základními zdroji informací a bude vědět i na koho se může obrátit s potřebou konzultace nad ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty podnikatelského plánu
 • absolvent/ka bude znát aktivity většiny fungujících enviro-sociálních podniků v ČR – ze studijních exkurzí z terénu anebo alespoň zprostředkovaně ze seminářů/webinářů

  Po absolvování Enviro-akademie bude účastník opatřen dovednostmi, které bude umět v rámci roku 2024-2025 využít k následujícím činnostem:
 • bude umět zapojit osoby se specifickými potřebami do své činnosti (např. v podobě zaměstnání, vzdělávání anebo jiné podpůrné aktivity)
 • bude schopen stanovit, jaká práce je vhodná pro jakou cílovou skupinu znevýhodněných
 • bude schopen nastavit adekvátní podporu osob s různými specifickými potřebami
 • bude schopen stanovit environmentální problém, k jehož řešení přispěje svou činností, mezi něž patří: snižování biologické rozmanitosti a nadměrné množství odpadu
 • bude schopen zahájit aktivity/činnosti: od konkrétních opatření v organizaci, odpilotování projektu (pro začátek i na neformální bázi) až po založení environmentálního sociálního podniku, který podpoří: zvýšení biodiverzity a pestrost krajiny, zlepšení stavu půdy a vody vhodnými
  opatřeními, redukci či prevenci vzniku odpadu, případně propojí oba výše zmíněné koncepty dohromady
 • bude svojí činností umět reagovat na potřebu regionu a/nebo lokality, kde působí/bude působit: zapojí do své činností místní obyvatele – např. zvýší zaměstnanost a/nebo uplatnění osob, které zpravidla šanci nedostávají, nebo připraví strategii spolupráce s relevantními stakeholdery na místní, regionální i národní úrovni

  KONTAKT:
  Monika Šikulová, Koodinátor vzdělávacích aktivit
  776 786 199, monika.sikulova1@mpsv.cz

  Registrace ZDE 
 
 

Akce je pořádána v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397

Program ke stažení:

stáhnout

Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.