MPSV

  datum konání: 11. 10. 2022

Sociální podnikání a podpora zaměstnanců se specifickými potřebami II

KDE: Ergones, Heyrovského 421/35, 779 00 Olomouc, Povel

KDY: 11.10. 2022 od 9,00 do 15,00

KDO: Lektor Mgr. Stanislav Hyrák, oblast specializace: založení a provozování sociálního podniku, fundraising, psychosociální podpora v sociálních podnicích a práce s cílovou skupinou znevýhodněných osob. Spolupráce se subjekty a institucemi na místní i regionální úrovni.

CO: 

Seznámení a nastavení integrační podpory pro jednotlivé skupiny se specifickými potřebami
Nastavení ročního plánu práce a evidence záznamů o IP v souladu s legislativou
Praktické příklady

 

Odpovědná osoba na registraci: Iveta Klemešová, tel: 730 870 768

 

Seminář není zpoplatněný.

Seminář proběhne v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.