Financování


OP PIK

Sociální podnikatelé mohou žádat ve všech zatím vyhlášených výzvách MPO.

V únoru 2015 schválila vláda ČR usnesením č. 87/2015 jednotlivé programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020, prostřednictvím kterých je poskytována českým podnikatelům a dalším oprávněným příjemcům podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé o podporu mohou své projekty předkládat v rámci výzev vyhlašovaných Řídicím orgánem tohoto operačního programu — Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dne 29. dubna 2015 byl Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 (OP PIK) schválen Evropskou komisí.

Řídicí orgán OP PIK zveřejňuje výzvy pro předkládání projektů pro žadatele o podporu průběžně dle aktuálního harmonogramu výzev. Veškeré informace k aktuálně otevřeným výzvám získá žadatel na stránkách Agentury pro podnikání a inovace a také webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.