Financování


OP PIK

Sociální podnikatelé mohou žádat ve všech zatím vyhlášených výzvách MPO.

V únoru 2015 schválila vláda ČR usnesením č. 87/2015 jednotlivé programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020, prostřednictvím kterých je poskytována českým podnikatelům a dalším oprávněným příjemcům podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé o podporu mohou své projekty předkládat v rámci výzev vyhlašovaných Řídicím orgánem tohoto operačního programu — Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dne 29. dubna 2015 byl Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 (OP PIK) schválen Evropskou komisí.

Řídicí orgán OP PIK zveřejňuje výzvy pro předkládání projektů pro žadatele o podporu průběžně dle aktuálního harmonogramu výzev. Veškeré informace k aktuálně otevřeným výzvám získá žadatel na stránkách Agentury pro podnikání a inovace a také webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.