Financování


Sociální zemědělství PGRLF

Hlavním předmětem činnosti PGRLF je v současné době subvencování části úroků z úvěrů podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby a finanční podpora pojištění.

V srpnu 2015 byl spuštěn zcela nový program Sociální zemědělství, ze kterého je možné poskytnout investiční a provozní úvěry s možností snížení jistiny úvěru do výše limitu příslušného nařízení de minimis (15 tis. EUR) a to i opakovaně. Úvěry jsou určeny na podporu zemědělských prvovýrobců, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, na svých farmách.

Na program sociální zemědělství je celkově alokováno 50 milionů Kč. Žádosti je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách PGRLF, a.s.

23. 10. 2017 bylo zahájeno nové kolo příjmů žádostí o poskytnutí podpory, příjem žádostí je kontinuální. Pokyny pro poskytování podpor, potřebné dokumenty a fromulář žádosti naleznete na stránkách PGRLF, a.s., v záložce Programy, Úvěry a garance a Sociální zemědělství.

Více informací o sociálním zemědělství obecně naleznete zde.

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.