1. 9. 2014

Pohled Julie Koczanowicz-Chondzyńské z polské organizace Fundacja Inicjatiw Spoleczno-Ekonomicznych (FISE) na české sociální podnikání

Julie, jak se Vám líbila konference TESSEA?

Líbila se mi opravdu hodně moc. Konkrétně se mi líbilo to, že jsem měla příležitost se setkat s velice zajímavými lidmi a vidět příklady sociálních podniků v České republice, které působí v těch nejrozmanitějších odvětvích. Stejně tak mě zaujalo, že lze v ČR sociálně podnikat v tolika různých právních formách.

A jaká byla spolupráce s P3? Mohla byste říci, co konkrétně Vás na spolupráci zaujalo, co bylo bez chyby, kde vidíte případně nějaký prostor pro zlepšení?

Co se týče spolupráce s P3, nemohu říci jediné špatné slovo. Vše bylo dokonale zorganizováno, komunikace se odehrávala na profesionální úrovni. Zavčasu a detailně jsme se dozvěděli o místě a času konání konference, jaký bude její program, kdo zde vystoupí, co očekává P3 od mé plánované prezentace. Na konferenci byli pozváni velmi zajímaví lidé, taktéž byli pozváni zajímaví a podnětní představitelé českých sociálních podniků. Nejvíce se mi asi líbili „study visits“ – návštěvy vybraných českých sociálních podniků J. Prostě dobrá práce, dobrá volba ze strany P3.

Co Vás překvapilo a zaujalo na situaci týkající se vývoje sociální ekonomiky v ČR? Přineslo Vám to nějakou inspiraci?

Protože jsem byla v Praze 2 roky zpátky, situaci ohledně vývoje a směřování sociální ekonomiky v ČR jsem docela znala a žádné velké překvapení se nekonalo. Hodně podmínek pro sociální podnikání je nastavených obdobně jako je tomu v Polsku (konkrétně mám na mysli systém státní podpory pro sociální podniky zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

Co si myslíte o sociálních podnicích a podnikatelích v ČR obecně, o jejich nastavení a směřování?

Velice mě překvapila a nadchla jedna věc. Mnoho ze sociálních podniků a podnikatelů, se kterými jsem se na konferenci TESSEA setkala, začali podnikat a podnikají nezávisle na jakékoliv státní podpoře. Čeští sociální podnikatelé jdou po hlavě do toho – rozhodnou se pro sociální podnik a založí ho. Bez podpory stávající legislativy a konkrétního zákona, který by jejich činnost podpořil.

http://fise.org.pl/

Autor: Pavla Svobodová

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2023 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.