Sociální podnikání

10. 9. 2014

Rozhovor s Gianluca PASTORELLI (DIESIS, Belgie)

Od roku 1997 Diesis podporuje rozvoj sociální ekonomiky v Evropě prostřednictvím realizace znalostních aktivit, jako je vzdělávání, projektování, konzultace a poradenství, technické pomoci a výzkumu. Diesis členové představují síť tisíců podniků v celé Evropě. 

Gianluco, jak se Vám líbila konference TESSEA (22.5.2014)?

Líbila se mi hodně, opravdu hodně moc! Setkání bylo pro mne výjimečně zajímavé a přínosné. Organizace konference a její zajištění bylo bez chyby, prostě perfektní. Prezentace přednášejících z ČR mi poskytly hluboký vhled do problematiky sociálního podnikání v této zemi.  

A jaká byla spolupráce s P3? Mohl byste říci, co konkrétně Vás na spolupráci zaujalo, co bylo bez chyby, kde vidíte případně nějaký prostor pro zlepšení?

Žádný prostor pro zlepšení nevidím! Přátelská a hladce probíhající komunikace, velice dobrá organizace konference. Jsem si jistý, že do budoucna existuje velký prostor pro vzájemně přínosnou spolupráci. Začali jsme už tím, že jsme pozvali P3 jako svého partnera k účasti na projektu DG EMPL.

Co Vás překvapilo a zaujalo na situaci týkající se vývoje sociální ekonomiky v ČR? Přineslo Vám to nějakou inspiraci?

Myslím si, že za sociálním podnikáním v ČR stojí dlouhá a bohatá tradice družstevnictví a že na tuto tradici může ČR energicky a inovativně navázat sociálním podnikáním a sociálně inovativními projekty. Pro člověka je vždycky inspirující a podnětné se setkat s mladými a/nebo dynamickými lidmi, které nacházejí své životní naplnění v sociálním podnikání a ekonomice, v projektech zaměřených na sociální inovace. Konference TESSEA mě poskytla novou inspiraci a chuť podporovat a prohlubovat zkušenosti a projekty mezi námi a Vaší překrásnou zemí.

Co si myslíte o sociálních podnicích a podnikatelích v ČR obecně, o jejich nastavení a směřování?

Moje doporučení je pokračovat ve spolupráci a výměně zkušeností se zahraničními sociálními podniky a podnikateli, zejména v rámci Evropy. Konkrétně bych se asi zaměřil na státy jako je Itálie, Belgie, Španělsko, Francie a Polsko, které považuji v oblasti zkušeností se sociální ekonomikou za nejzajímavější.

Autor: Pavla Svobodová


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.