Videa

20. 1. 2014

Medailonek o sociálním podniku - ONZA a.s.

ONZA akciová společnost je sociální firma činná pro město Jirkov. Stěžejní aktivitou společnosti je údržba zeleně, dále byla městem pověřena ke správě hřbitovů a parkovacích míst, z dalších činností lze zmínit např. rekultivaci na severočeských dolech. 
Zaměstnance tvoří široká škála osob - jak se zdravotními, tak i s různými sociálními znevýhodněními. Je však třeba, aby byli fyzicky zdatnější, tedy aby práci zvládli. Uzavírají dohodu na dobu určitou, posléze s možností prodloužit.

Hlavním cílem projektu P3 je zvýšit povědomí o sociálním podnikání v ČR a aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na neziskové organizace, krajské úřady, sociální podniky, zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, ale i ostatní podniky a podnikatele, které láká začít podnikat jinak.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

CC-BY Attribution

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.