Videa

12. 12. 2013

Medailonek o sociálním podniku - Bistro u dvou přátel Hradec Králové - 2013

BISTRO u dvou přátel je sociální podnik obecně prospěšné společnosti SKOK do života, podporovaný i samotným Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Poskytuje kvalitní gastronomické služby a navazující donáškové služby na území Hradec Králové. Mimo jiné dále realizuje prodej zdravéých svačin ve školách a mezi dětmi propaguje zdravé svačiny.

Pracovní tým bistra tvoří z velké části pracovníci s mentálním postižením, kterým byla dříve poskytována služba sociální rehabilitace. Náplň jejich práce je ušit na míru jejich individuálním schopnostem a potřebám. Se všemi zaměstnanci je v podniku zacházeno jako s rovnocennými kolegy. Členové cílové skupiny jsou dále zaškolováni, procházejí systematickým vzděláváním, s cílem je co možná nejširším způsobem aktivně zaangažovat na samotném chodu podniku.

Hlavním cílem projektu P3 je zvýšit povědomí o sociálním podnikání v ČR a aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na neziskové organizace, krajské úřady, sociální podniky, zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, ale i ostatní podniky a podnikatele, které láká začít podnikat jinak.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

CC-BY Attribution

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.