Farní mýdlárna Koukol: Environmentální sociální podnikání v praxi
2. 9. 2019

Farní mýdlárna Koukol: Environmentální sociální podnikání v praxi

Z cyklostezky, na místě dávno zrušené železniční tratě, odbočíme do stráně a vyšplháme po stezce na louku, která omamně voní svízelem. Ten je nejvýraznější, co do barevnosti se pak přidává žlutá třezalka a řepík, červeno-fialové slzičky panny Marie, bílý řebříček anebo modré zvonky a chrpa čekánek. Mezitím si poletují černobílý motýli. A tak bychom mohli pokračovat, bylin a kytek tu na farní louce ve Volfarticích u České Lípy roste opravdu požehnaně a je jich zase více než vloni. Například mateřídouška tu tvoří celé koberce, výrazně se také daří mydlici. A ještě nedávno před posečením se tu proháněla celá hejna modrásků.

Po loukách mne provází Magdaléna Špeldová, zakladatelka mýdlárny Koukol v budově bývalé fary, která funguje jako environmentální sociální podnik. Přírodní mýdla tu vznikají na základě unikátních receptur za využití divokých druhů bylin z okolních strání podhorských luk (třeba i méně obvyklého lopuchu, popence anebo přesličky), ale i měsíčku a levandule ze zahrádky. Byliny se získávají samosběrem z několika hektarů, louky jsou ekologicky obhospodařovány, aby divoké druhy bylin byly zde každoročně k dispozici. Tím se přispívá nejen k zachování, ale hlavně zvýšení druhové pestrosti rostlin a drobných živočichů na loukách. Svým podnikáním tak Koukol řeší environmentální problém klesající biodiverzity na venkově.

A jak taková péče o louku vypadá v praxi? „ Nedávno, ještě před kosením, tu byli botanici z ústecké univerzity RNDr. Iva Machová, Ph.D. a Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. a společně jsme mapovali rostliny na loukách. Objevili jsme tuhle ohroženou mochnu přímou,“ říká Magdaléna a bere do ruky drobnou žlutou kytičku, které se daří právě u bývalé tratě.

To správně načasované kosení proběhne až poté, aby se byliny a trávy stihly vysemenit a byl zajištěn jejich další růst a šíření. Nejde však jen o termínování, ale i o techniku. „Jednak je třeba, aby se nekosilo příliš brzy a také je to třeba dělat postupně. Je důležité, aby postupně dozrála semena jednotlivých rostlinných druhů a zároveň je tak zaručeno, že se drobný hmyz stihne přestěhovat do vedlejších ještě neposečených částí louky a nezmizí odsud,“ vysvětluje Magdaléna Špeldová a dodává: „Také není dobré posekat trávu až k zemi, naopak se musí nechat několik centimetrů, aby se v trávě udržovala vláha a přežila třeba mateřídouška.“

Mýdlárna Koukol byla sice založena v listopadu loňského roku, příběh jejich aktivit jde ale dál do minulosti. Sahá až do roku 2012, kdy byl ve Volfarticích založen spolek Koukol v obilí. Zabývá se popularizací manuálních prací podle zvyků, tradic a řemesel každodenního života na venkově na přelomu 19. století. Jednou z aktivit je i zpracování původních surovin běžně v té době pěstovaných, jako byl např. len setý. Při jeho zpracování na vlákno vznikají i další produkty, třeba olej, který byl využit při výrobě domácích mýdel. Zájem o mýdla při předvádění řemesel pro veřejnost byl tak veliký, že dovedl spolek až k založení výrobny.

Projekt Mýdlárna Koukol získal v roce 2018 podporu z Operačního programu Zaměstnanost. Řeší tedy i problém znevýhodněných osob na trhu práce. Vznikly tak tři pracovní místa pro rodiče pečující o malé děti a osoby v před-důchodovém věku, které v regionu složitě shánějí uplatnění. Spolku jde však i o další věc: komunitní rozvoj, konkrétně o obnovu barokní stavbu fary vedle kostela sv. Petra a Pavla a života kolem. Na jeho podporu navíc pořádá nepravidelný letní festival.

Veškeré produkty Koukolu jsou vyrobeny z přírodních zdrojů a jsou šetrné k životnímu prostředí, nejen svou výrobou, ale i spotřebou. Voda, která byla použita při mytí jejich mýdly, může být bez dalšího čištění použita na zalévání. Mýdlo neobsahuje žádné umělé látky (barviva, vůně ani konzervanty) a díky použitým olejům, bylinkám či dalším přidaným přírodním látkám jsou mýdla hojivá ba přímo léčivá. Základní složkou jsou kvalitní rostlinné oleje a byliny, získávané samosběrem na loukách kolem Volfartic a esenciální oleje. Mýdlo je vyráběné metodou za studena, tedy reakcí olejové a vodní fáze při teplotě kolem 30°C, šetrných způsobem k surovinám, které si uchovají své cenné vlastnosti ale i co do použité energie. A aby mýdlárna učinila novým trendům zadost, nabízí své produkty bez obalu.

Pro nadšence něco nového se naučit či vyrobit si něco vlastníma rukama Koukol dále nabízí kurzy na výrobu mýdel se základy fytoterapie a aromaterapie spojené se sběrem bylin přímo na loukách. Mýdla od Koukolu najdete i na některém z farmářských trhů na Náplavce anebo si je prohlédněte na jejich e-shopu

 

 

Autorka: Markéta Vinkelhoferová působí jako expertka MPSV a zároveň v sociálním podniku Fair & Bio pražírna.

Foto: Mýdlárna Koukol

 

Článek byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.


Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.